Sökning: "Facility Location"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Facility Location.

 1. 1. OPTIMERING AV LEVERANSER OCH LAGERHÅLLNING FÖR SKANSKA : En komparativ studie av lagerhållning och JIT-leveranser samt en utredning av optimal materialplacering på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anna Dahlén; Angelica Öhman; [2019]
  Nyckelord :Economic Order Quantity; Facility location; Just in Time; Sustainable Supply Chain Management; Construction Logistics; City Logistics; Environmental standards; Lesson learned; Anläggningslokalisering; Ekonomisk orderkvantitet; Hållbar försörjningskedja; Just-in-time; Bygglogistik; Citylogistik; Miljökrav; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin är det svårt att skapa standardiserade logistikprocesser eftersom det vid varje nytt bygge även skapas en ny organisation. Förutsättningarna skiljer sig även mellan olika byggen, vilket försvårar ett förbättringsarbete. LÄS MER

 2. 2. Economic Potential for Remanufacturing of Robotic Lawn Mowers with an Existent Forward Supply Chain : A case study on Husqvarna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Gustav Johansson; Johan Vogt Duberg; [2019]
  Nyckelord :remanufacturing; economic evaluation; production system; facility location; closed-loop supply chain;

  Sammanfattning : This project investigates how remanufacturing of robotic lawn mowers can be incorporated into an existent forward supply chain. The project is conducted as a single case study on Husqvarna where an interview study and a literature study provide the empirical data and theory, respectively. LÄS MER

 3. 3. Optimeringsmodell för globalt produktionsutbyte : Minimering av produktionskostnad för Scanias motorbearbetning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Felicia Blomberg; Amanda Kröger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The engine production, machining and foundry at Scania is facing a higher production load and is, very soon, utilizing the whole capacity. Today, two production plants collaborate to meet global demand. However, the global structure of the planning process is missing. LÄS MER

 4. 4. Kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dalill Arafat; Karolina Czerkinsky; [2019]
  Nyckelord :Critical Success Factors; Property Management; Real Estate; Real Estate Companies; Real Estate Market; Kritiska framgångsfaktorer; Fastighetsförvaltning; Fastigheter; Fastighetsbolag; Fastighetsmarknad;

  Sammanfattning : Stockholm upplever en ökad urbanisering, en fastighetsbransch som är i ständig tillväxt, denlängsta bostadskön i historien och en vakansgrad på kontorsfastigheter som är rekordlåg. Denintensiva marknadskonkurrensen tvingar fastighetsorganisationer att anta strategier för attsäkerställa överlevnad, tillväxt och utveckling i en snabbväxande miljö. LÄS MER

 5. 5. Techno-economic evaluation of a floating PV system for a wastewater treatment facility

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Bruno Paixão Martins; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An increasing capacity of floating photovoltaic technology (FPV) has been deployed in the past five years, showing an alternative to countries with small surface areas to take advantage of man-made water bodies to install solar power. Furthermore, regions where land area is primarily geared towards other uses such as agriculture or are located in large urban centers are also a target for these installations, as land costs tend to be a relevant share of the investment on a solar energy project. LÄS MER