Sökning: "Facility Management FM"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Facility Management FM.

 1. 1. AUGMENTED REALITY I FASTIGHETSFÖRVALTNING

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Ameer Subhi; Simon Shahgaldi Runsten; [2020]
  Nyckelord :Facility Management; FM; Augmented Reality; inspections; Fastighetsförvaltning; förvaltning; Augmented Reality; fastighetsskötsel; ronderingar; tillsyn.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur användbart Augmented Reality (AR) är för fastighetsförvaltning. Målet är att ta fram en kravspecifikation av en AR-baserad mobilapplikation för fastighetsförvaltning som ska vara generell och kunna användas av många olika förvaltningsföretag. LÄS MER

 2. 2. Kund- och medarbetarnöjdhet samt dess förbättringsmöjligheter : En studie gjord i en serviceleverans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Terese Johansson; Maria Lundin; [2019]
  Nyckelord :Customer satisfaction; Employee satisfaction; Improvement; Service quality; Service delivery; Förbättring; Kundnöjdhet; Medarbetarnöjdhet; Servicekvalitet; Serviceleverans; Tjänstekvalitet;

  Sammanfattning : The study has been made in association with a facility management company where the service delivery to a specific customer has been studied. The purpose of the study is to map the main factors that makes both the customer, and the employees that work in the delivery process, satisfied in order to get the rating for customer and employee satisfaction up. LÄS MER

 3. 3. BIM inom offentlig fastighetsförvaltning : Hur relevant information kan tillhandahållas med BIM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alexandra Svedin; Felicia Ylvén Engman; [2018]
  Nyckelord :BIM; facility management; operation and maintenance; information need; BIM; fastighetsförvaltning; tillsyn och skötsel; informationsbehov;

  Sammanfattning : Syfte: Bristerna på informationsöverföringen mellan de olika faserna i en byggnads livscykel har en negativ inverkan på förvaltningen. På grund av de komplexa informationsmängderna bör förvaltningen specificera vilken information de vill få levererad från projekteringen. LÄS MER

 4. 4. Integration of BIM and IoT to improve building performance for occupants’ perspecti

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Huong Thu Nguyen; [2016]
  Nyckelord :BIM; Internet of things IoT ; sensors; building performance; facility management; occupants’ perspective;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and implement how a specific form of IoT,sensors, can be integrated with BIM in order to improve the building performance, whenthe perspective taken is the end-users. It seeks to explore different perceived values ofBIM and sensor integration for the occupants who directly use the building facilities. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiskt perspektiv på fastighetsbestånd inom teknikföretag : En komparativ analys av nyckeltal för optimalt resursutnytjande

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Magnus Melén; [2016]
  Nyckelord :KPI; Facility Management; Property;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund och syfte: Företag i det privata näringslivet, som tillverkar högteknologiska produkter, möter en dynamisk marknad som styr hur kärnverksamheter med nödvändighet måste anpassa sig för att på ett konkurrenskraftigt vis möta efterfrågade varor och tjänster. För att kunna producera varor och utveckla en verksamhet krävs stödverksamheter som till exempel hanterar fastighetsbehov och facility management tjänster (FM-tjänster). LÄS MER