Sökning: "Facility Management FM"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Facility Management FM.

 1. 1. As-built information Essential information every facility manager is looking for

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :YASHAR GHOLAMI; Leo Lindegård; [2018]
  Nyckelord :As-built information; Building Information Modelling; Facility management practices; Facility management required information; BIM in FM;

  Sammanfattning : The AEC industry is largely criticized for poor information recording and sharing and the fragmented use of information. These problematic features are greatly affecting the transfer of information produced in the design and construction phase which should be communicated to the facility management phase. LÄS MER

 2. 2. BIM inom offentlig fastighetsförvaltning : Hur relevant information kan tillhandahållas med BIM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alexandra Svedin; Felicia Ylvén Engman; [2018]
  Nyckelord :BIM; facility management; operation and maintenance; information need; BIM; fastighetsförvaltning; tillsyn och skötsel; informationsbehov;

  Sammanfattning : Syfte: Bristerna på informationsöverföringen mellan de olika faserna i en byggnads livscykel har en negativ inverkan på förvaltningen. På grund av de komplexa informationsmängderna bör förvaltningen specificera vilken information de vill få levererad från projekteringen. LÄS MER

 3. 3. Digitalization of Facilities Management - The Slow Development of Space Management

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Simon Trevik; Tobias Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Building Information Modelling; BIM; Space Management SM ; Facility Management FM ; digitalization; property owners and property management;

  Sammanfattning : The Facilities Management (FM) industry has to deal with a lot of information concerning facilities. This information needs to be handled, available and stored in a easy way for the facility manager to use. Previously this was done in an analog manner, but now digitalization of FM is an ongoing process. LÄS MER

 4. 4. Integration of BIM and IoT to improve building performance for occupants’ perspecti

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Huong Thu Nguyen; [2016]
  Nyckelord :BIM; Internet of things IoT ; sensors; building performance; facility management; occupants’ perspective;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and implement how a specific form of IoT,sensors, can be integrated with BIM in order to improve the building performance, whenthe perspective taken is the end-users. It seeks to explore different perceived values ofBIM and sensor integration for the occupants who directly use the building facilities. LÄS MER

 5. 5. Ekonomiskt perspektiv på fastighetsbestånd inom teknikföretag : En komparativ analys av nyckeltal för optimalt resursutnytjande

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Magnus Melén; [2016]
  Nyckelord :KPI; Facility Management; Property;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund och syfte: Företag i det privata näringslivet, som tillverkar högteknologiska produkter, möter en dynamisk marknad som styr hur kärnverksamheter med nödvändighet måste anpassa sig för att på ett konkurrenskraftigt vis möta efterfrågade varor och tjänster. För att kunna producera varor och utveckla en verksamhet krävs stödverksamheter som till exempel hanterar fastighetsbehov och facility management tjänster (FM-tjänster). LÄS MER