Sökning: "Facility location"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Facility location.

 1. 1. Multi-objective optimization for placing airspace surveillance observers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Amanda Anderson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Facility location; multi-objective optimization; ant colony algorithm; genetic algorithm; pareto optimal; observer placement; 3D viewshed;

  Sammanfattning : Reconnaissance is an important aspect of military planning. Tools that help an alysts monitor and make informed choices are vital for avoiding costly situations.The use of ground-based radar sensors is a common method for monitoring for bothland-based and airborne threats. LÄS MER

 2. 2. Solceller i Borås : Nyttjande av solceller för Borås energi och miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nils Gren; Tobias Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Solcellsanläggning; Solceller Borås; Etablerar solceller; Solceller;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att hitta lösningar för Borås Energi och miljö på hur man effektivt kan etablera solceller. Detta genom att jämföra med andra kommuner/företag och på så vis hitta en eller flera lösningsförslag. För placering av eventuell solcellsanläggning ska ett område i Borås föreslås. LÄS MER

 3. 3. Flödeseffektivisering och systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Permanova Lasersystem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Palmblad; [2021]
  Nyckelord :Value steam mapping; Simplified systimatic layout planning; LEAN; business development; Värdeflödesanalys; Förenklad systematisk lokalplanläggning; verksamhetsutveckling; LEAN;

  Sammanfattning : Marknaden för industriella lasersystem förväntas att växa i framtiden, vilket leder till att producenter utav dessa system måste förbereda sig för att möta marknadens krav. Ett av dessa företag är Permanova Lasersystem AB som arbetar med att ta fram lasersystem, legotillverkning och optik för kunder. LÄS MER

 4. 4. Visualization and Control of a Smart Home Research Facility using an Interactive Public Display

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Magda Larsson Andersson; [2021]
  Nyckelord :Visualization; User experience; Interactive display; Sensors;

  Sammanfattning : This thesis presents the design and implementation of an application for a large interactive public display. The role of the application is to visualize and control the sensor systems that are located in the Human Health and Activity Laboratory, a smart home research facility at Luleå University of Technology. LÄS MER

 5. 5. Digitalization in the rail industry: Localizing damaged cargo wagons using spatial operations and big data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Julia Hellner; [2021]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; big data; clustering; digitization; geofence; geomatics; GNSS; maintenance; rail; spatial analysis; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Climate change and the sustainability challenges of the 21st century require the reduction of greenhouse gas emissions in all sectors. Accordingly, political objectives urge for a shift from road to rail in logistics. This drives innovation, increased efficiency, and customer friendliness in the rail industry. LÄS MER