Sökning: "Facket"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Facket.

 1. 1. EFFEKTER AV ETT FÖRÄNDRAT FACKLIGT LANDSKAP - En kvalitativ studie om hur förändrade fackliga förutsättningar påverkat ombudsmän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Patrik Andersson; [2020-08-26]
  Nyckelord :fackförbund; gränslöst arbete; inre motivation; medlemmar; moralisk stress; ombudsman; rollteori;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att genom intervjuer med anställda ombudsmän inom två avLOs medlemsförbund, GS facket och Livsmedelsarbetareförbundet, söka kunskap omdet förändrade fackliga landskapet har påverkat fackförbundens ombudsmän i derasarbete och arbetsuppgifter.Teori: Tidigare fackföreningsforskning kring ombudsmän, minskat medlemskap ochpartrelationens utveckling. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och klassmedvetande inom prekariatet : En intervjustudie med leveranspersoner inom gig-ekonomin

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Dahlbom; Eden Reta; [2020]
  Nyckelord :gig-ekonomi; klassmedvetande; flexibilitet; Foodora; ekonomisk otrygghet;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Som ett resultat av globalisering, digitalisering och nya kommunikationsvägar har det vuxit fram nya fenomen på arbetsmarknaden, bland annat gig-ekonomin. Fenomenet kan beskrivas som ett sätt att organisera och effektivisera arbete genom digital teknik. LÄS MER

 3. 3. "Jag skulle vilja påstå att det är väldigt personberoende" - En kvalitativ undersökning om fackets delaktighet vid en chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jesper Stien; Hugo Gejervall; [2020]
  Nyckelord :Chefsrekrytering; Facket;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur fackets roll/påverkan ser ut vid en chefsrekrytering i en privat verksamhet utifrån ett arbetsgivarperspektiv samt om det finns en problematik eller nytta med fackets delaktighet i en chefsrekrytering. Då den övervägande delen av den svenska arbetsmarknaden grundar sig i förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är det intressant att undersöka fackets påverkan i en chefsrekrytering. LÄS MER

 4. 4. Förhöjd nollpunktsspänning i distributionsnätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Per Ekelöf; [2020]
  Nyckelord :Nollpunktsspänning; jordfel; mellanspänningsnät; kabelnät;

  Sammanfattning : Kristinehamns Energi har under en längre tid haft problem med en förhöjd nollpunktsspänning i sitt distributionsnät. Nollpunktsspänningen varierar en hel del och verkar enligt uppgift vara väderberoende, något vi kan bekräfta då det mättes upp mycket låga nivåer efter en torrperiod i våras. LÄS MER

 5. 5. Varför engagera sig i facket? : En kvalitativ studie om fackligt förtroendevaldas drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Freja Rudberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De svenska fackförbunden är beroende av förtroendevalda för att bedriva sin verksamhetsamt för att rekrytera nya medlemmar. Sedan 2006 har fackförbunden haft problem med minskat medlemsantal. Detta har även bidragit till svårigheter att hitta medlemmar som vill ta sig an förtroendeuppdrag. LÄS MER