Sökning: "Facklig verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Facklig verksamhet.

 1. 1. Omplacering vid arbetsbrist - Hur ska arbetsgivaren förhålla sig till förhandlingsskyldigheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fanny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :omplacering vid arbetsbrist; redeployment; LAS; The Employment Protection Act; turordning; MBL; Employment Co-Determination in the Workplace Act; förhandlingsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lag om anställningsskyddslag är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Denna svenska lagstiftning finner vi i LAS som är från år 1974 men kom sedan att ändras år 1982. I 7 § andra stycket LAS stadgas omplaceringsreglerna som reglerar arbetsgivarens skyldighet att försöka bereda annat arbete hos sig. LÄS MER

 2. 2. Röster från individualiserade kollektiv : Intervjustudie med fackligt förtroendevalda inom fackförbunden IF metall och Unionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pär Lindberg; David Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet; Facklig verksamhet; Fackligt förtroendevalda; Globalisering; Individualisering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats är en intervjustudie med fackligt förtroendevalda, fem från IF-metall och sex från Unionen. Syftet med studien är att lyfta de förtroendevaldas röster kring vad de anser vara samtidens utmaningar för fackliga organisationer.Vid analys av intervjuerna framkom tre övergripande teman: 1. LÄS MER

 3. 3. Facket på tunn is: En kvalitativ studie om kriskommunikationens utveckling inom fackförbundet Kommunal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Michael Sundblom; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Meningsskapande; Kriskommunikation; Crisis Management; Facket; Arbetarrörelsen; Kommunal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Facklig anslutning har avtagit kontinuerligt i Sverige sedan tidigt 90-tal. Kommunikativ krisberedskap torde därmed vara högt på agendan för svenska fackförbund. Ändå förefaller det inte vara fallet. LÄS MER

 4. 4. Mamma, pappa, barn på arbetet - En analys av familjeundantaget i 1§ 2 st. 2p. LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Tholén; [2017]
  Nyckelord :familj; familjemedlem; arbetsgivare; LAS; anställningsskyddslagen; företagsledande ställning; arbetsrättsligt skydd; arbetsrätt; arbetsdomstolen; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagen (1982:80) om anställningsskydd, är den lag som torde vara av störst betydelse när det kommer till anställningar. Den reglerar bl.a hur en anställning ingås, vilka anställningsformer som finns och regler kring hur en anställning upphör. Från lagens tillämpningsområde undantas bl. LÄS MER

 5. 5. Syndikalister i konflikt : En ideologianalys av hur den syndikalistiska ideologin präglade Karlstads LS fackliga arbete under åren 1916 till 1917

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Hugues Samuelfolk; [2016]
  Nyckelord :Syndikalism;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine how the working methods and activities of Karlstad LS were organized and developed during the years 1916 to 1917. The study also addresses to which extent the unions work was carried out in accordance with the ideology of the syndicalist, as it is formulated within the SAC. LÄS MER