Sökning: "Facklig"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Facklig.

 1. 1. Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Frida Stranne Stark; [2019-08-23]
  Nyckelord :Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Har lärares psykosociala arbetsmiljö påverkats av karriärstegsreformen och lärarlönelyftet?

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Lotta Fiedler; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under åren 2013 – 2018 har två statliga lönereformer genomförts, som huvudsakligen riktar sig till lärare i Sverige. Riksrevisionen gjorde 2017 en granskning av de två reformerna i vilken man fann att sammanhållningen mellan lärare påverkats negativt. LÄS MER

 3. 3. för att jag måste förgylla dem alla : Om konstnärliga aspekter av läraryrket, om möjligheter och om motstånd

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna Gräslund; [2019]
  Nyckelord :Practical knowledge; teaching; learning; school; art; autonomy; chronos; kairos; Praktisk kunskap; undervisning; lärande; skola; konst; autonomi; kronos; kairos;

  Sammanfattning : Syftet med denna vetenskapliga essä är att undersöka konstnärliga aspekter av undervisningen, hur de kan yttra sig och vilken betydelse de kan ha, samt vilka förutsättningar som behövs för att kunna utföra arbetet konstnärligt, där fokus ligger på begreppen autonomi och tid. Utgångspunkten är en gestaltning av en lärare, tillika facklig företrädares vardag. LÄS MER

 4. 4. Delningsekonomin : kan aktiviteten på plattformarna inom delningsekonomin vara ojämlikhetshöjande?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Höglund; Joanna Turner; [2019]
  Nyckelord :Delningsekonomi; ojämlikhet; osäkerhet; Sharing economy; inequality; insecurity;

  Sammanfattning : Delningsekonomin har framkallat stor kontrovers eftersom förespråkare hävdar att det ger effektivitet, möjlighet och flexibilitet medan kritiker hävdar att det bland annat förvärrar ojämlikhet. Med studien undersöks ifall arbetet på plattformarna och osäkerheten inom delningsekonomin kan bidra till den ökande ojämlikheten. LÄS MER

 5. 5. Kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser : En kvalitativ analys som undersöker kvinnors underrepresentation i två kommunala bolagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunala bolagsstyrelser; kvinnorepresentation; nomineringsprocess; politiska partier;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka orsaker till kvinnors underrepresentation i kommunala bolagsstyrelser. Detta kommer att undersökas genom att analysera nomineringsprocessen för tre politiska partier samt deras åsikter gällande kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser i Umeå. LÄS MER