Sökning: "Fackverk"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Fackverk.

 1. 1. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av fackverk och drivlina i ett navlöst hjul : Designprocess med jämförelse av metoder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elsa Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Construction; innovation; bicycle wheel; sustainable environment; material selection; mechanics; product design; prototyping; Konstruktion; innovation; cykelhjul; hållbar miljö; materialval; mekanik; produktdesign; prototypframtagning;

  Sammanfattning : This paper is a part of the course PPU305 at Mälardalen University, the bachelor thesis. A companycurrently developing an electric bicycle had a concept of an innovative wheel containing no spokesand no hub. This meant that the functions these components usually fill needed to be solved in anotherway. LÄS MER

 3. 3. Monteringsstudie av träfackverk med förband av björkplywood

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Glenn Säfwe; Robert Wåhlander; [2021]
  Nyckelord :Fackverk Trä Förband Björk plywood Dymling Limträ Montering Lim Stålplåt Björkplywood;

  Sammanfattning : Trä blir allt vanligare som konstruktionsmaterial i stommar, i både hus och anläggningar för att sträva mot mindre klimatpåverkan och kostnader. Ett förslag är att byta ut materialet för de inslitsade plåtar som finns i fackverkskonstruktioner i limträ, från stål till björkplywood. LÄS MER

 4. 4. Optimering av fackverk : Är fler alltid bättre?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Victor Mattson; Cajsa Regin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här arbetet har behandlat det antal skruvar som har använts vid konstruktion av en takstol. Uppdragsgivaren för projektet byggde på egen hand ett skjul där vederbörande använde sig av en W-takstol som också var egenkonstruerad. LÄS MER

 5. 5. Avfallsboxen

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Elvira Ahlin Sellgren; Lovisa Lundblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avfallsboxen är en miljöstation som erbjuder inlämning av farligt avfall, elektronik och mindre grovsopor för Stockholms innerstadsbor som inte har tillgång till bil. Stockholm Vatten och Avfall erbjuder idag olika ställen för inlämning av farligt avfall. LÄS MER