Sökning: "Fact Check"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Fact Check.

 1. 1. The Tailors, Merchants, and Consumers of Misinformation. Unearthing the Patterns of Misinformation in Bangladesh.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mohammad Mafizul Islam; [2021-07-27]
  Nyckelord :Misinformation; Disinformation; Fake News; Fact Check; Bangladesh;

  Sammanfattning : Misinformation has always existed, though research suggests that their prevalence has increased in recent years in different forms (post-truth and alternative facts, for instance). Experts claim that it is now a global phenomenon regardless of their financial condition or advanced technology. LÄS MER

 2. 2. Gröna leveranser : ett marknadsföringsperspektiv på leveransalternativ inom svensk e-handel

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Palm; Virginia Drasko; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; Ecological sustainability; Green Marketing Communication; Greenwashing; OSEC; Last mile Logistic; Ten signs of greenwash; Web Communication; 3’C; E-handel; Ekologisk hållbarhet; Gröntvätt; Grön Marknadskommunikation; OSEC; Sista Milen Logistik; Tio tecken på gröntvätt; Webbkommunikation; 3’C;

  Sammanfattning : Background: In recent times, last mile deliveries have become critical as these deliveries are generally considered to be the most expensive, least efficient and most polluted part of the entire logistics chain (De Kervenoael, Schwob & Chandra 2020; McKinnon & Edwards 2009). Consumer demands for fast and flexible deliveries are not very easy to combine with the highest possible sustainability focus (PostNord 2018). LÄS MER

 3. 3. From Crimea to Covid: The EU's changing perspective on Russian disinformation from 2015-2021

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Andreasson; [2021]
  Nyckelord :Russia; the European Union; WPR; EEAS; disinformation; discourse analysis; securitization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : We are currently living in the information age. Our social media news feeds are constantly filled with updates from our friends and family, but also with news and findings from all around the world. With these massive information flows, it is becoming harder to fact check. LÄS MER

 4. 4. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annika Vinnå; Sara Dahl; [2021]
  Nyckelord :backventil; infusion; intervjustudie; komplikationer; perifer venkateter; PVK; ReLink®;

  Sammanfattning : Det är vanligt att perifer venkateter (PVK) används på patienter i stationärvård inom djursjukvården och syftet med denna studie var att undersöka vilka problem som upplevs vid användning av PVK. Även vilka för- och nackdelar som upplevs med de kopplingar mellan PVK och intravenösa infusioner som används idag samt om det kan finnas ett behov av en annan typ av koppling undersöktes. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av befintliga lösningar för automatisk avfallssortering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Kaur Hamburg; Joel Kamvik; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om kartläggning av befintliga automatiska lösningar till sortering av avfall. Behovet till detta grundar sig på att hushållen i Sverige inte källsorterar rätt i tillräckligt stor utsträckning och efterhandssortering krävs. LÄS MER