Sökning: "Faderskap"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet Faderskap.

 1. 1. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 2. 2. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER

 3. 3. Spänn musklerna, pappa! : En analys av fadersgestaltningarna i Mig äger ingen och Skynda att älska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefiné Josefsson; [2022]
  Nyckelord :faderskap; Connell; Linderborg; Schulman; maskulinitet;

  Sammanfattning : I detta arbete undersökte jag fadersgestaltningarna i Åsa Linderborgs Mig äger ingen från 2007 och Alex Schulmans Skynda att älska från 2009. Jag ställde mig frågan vilken roll fädernas kroppar spelar i respektive barns minnesbilder, vilken typ av manlighet som träder fram genom respektive faderskap och om Leif (fadern i Mig äger ingen) och Allan (fadern i Skynda att älska) är representanter för någon särskild maskulinitet. LÄS MER

 4. 4. Föräldraskap i Johan Tobias Sergels teckningar från 1700-talets andra hälft

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Rebecca Matarasso; [2022]
  Nyckelord :Sergel; Johan Tobias; teckning; föräldraskap; faderskap; moderskap; familj; 1700- tal; upplysningen; Rousseau; Jean-Jacques; gustavianska eran; Gustav III; Gustav IV Adolf;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hovbildhuggaren Johan Tobias Sergels teckningar av samtida föräldraskap från 1700-talets andra hälft – en dramatiskt föränderlig period i Sveriges och Europas historia, präglad av upplysningsfilosofins omvälvande framväxt. Flertalet teckningar skildrar Sergels egen familj, och kung Gustav III i relationen till sonen och tronarvingen Gustav (IV) Adolf. LÄS MER

 5. 5. En genusstudie om språkval och könsroller : En komparativ analys av modern i Moa Martinsons Mor gifter sig och Ivar Lo-Johanssons Bara en mor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emilia Olausson; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender theory; mother and motherhood; language and gender; fatherhood; Lo-Johansson; Martinson; genus; genusteori; modern och moderskap; modersroller; språk och kön; könsroller; faderskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER