Sökning: "Fadi Jakoub"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fadi Jakoub.

  1. 1. Realisering av smarta AR-glasögon i en simulerad produktionsmiljö

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Evelina Eriksson; Fadi Jakoub; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Tillverkningen av produkter har under de senaste åren blivit alltmer komplexa, detta har lett till ett större krav på arbetsinstruktioner samt för de operatörer som använder dem. Med hjälp av ny teknologi från den senaste industriella revolutionen; Industri 4.0, tillåts företag att övergå till mer komplex produkttillverkning. LÄS MER