Sökning: "Fadi Romi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fadi Romi.

  1. 1. Effect of Stevia on oral biofilms - a pilot study in vitro.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

    Författare :Fadi Romi; André Holmkvist; [2016]
    Nyckelord :Plaque pH; Stevia; Stevioside; Rebaudiosid A; Oral biofilm; Bacteria; Caries;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med denna laborativa pilotstudie in vitro var att undersöka hur den mikrobiella sammansättningen och pH i den orala biofilmen påverkades vid upprepad exponering för Stevia (steviosid och rebaudiosid A), sackaros eller en kombination av reb A och sackaros. Ett ytterligare syfte var att studera om isolat av orala bakterier kunde metabolisera reb A i buljongkultur. LÄS MER