Sökning: "Fadime"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Fadime.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck av barn : - med inriktning på 2 § LVU

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Strand; Per Jansson; [2018]
  Nyckelord :LVU; tvångsomhändertagande; hedersrelaterat våld och förtryck; heder; hederskontext.;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är ett internationellt problem som på senare år har upp-märksammats i Sverige, framförallt på grund av morden på Pela och Fadime. I de samhällen som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck finns ett starkt samband mellan kvinnors och flickors sexualitet och mäns heder. LÄS MER

 2. 2. Hedersvåld : Medias framställning av fallen Pela och Fadime

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evin Tak; [2018]
  Nyckelord :media; hedersvåld; hedersmord; Pela; Fadime;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som utgår ifrån en innehållsanalys där syftet med studien är att undersöka medias framställning av fallen Pela och Fadime. Pela utsattes för hedersmord i slutet av år 1999 av sin pappa och sina farbröder. Fadime blev mördad av sin pappa år 2002. Detta är två mord som förekommit under hederns namn. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck : En diskursanalys om hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svenska morgon- och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :fatma syala; Ronya Bermal; [2018]
  Nyckelord :Diskursanalys; Media; Hedersrelaterat våld- och förtryck;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur hedersrelaterat våld och förtryck framställs i svensk media. År 2002 hedersmördades den unga kvinnan Fadime – ett fall som ådrog sig stor uppmärksamhet i svenska dags- och kvällstidningar. LÄS MER

 4. 4. Hur hörs heder? : En diskursanalys av hedersdebatten 15 år efter mordet på Fadime

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen; Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Stella Ezimoha; Emma Törnkvist; [2017]
  Nyckelord :hedersvåld; hedersmord; fadime; sahindal; feminism; kulturrelativism; debatt; diskursanalys; kultur; laclau; mouffe; bacchi; invandring;

  Sammanfattning : Förevarande studie tar avstamp i den så kallade hedersdebatt som år 2002 blossade upp till följd av mordet på Fadime, en ung kvinna som i hederns namn mördades av sin pappa. Debatten behandlade främst orsaken till heder, och två huvudsakliga argumentationslinjer kom att utstakas: den kulturorienterade förklaringsmodellen och den feministiska förklaringsmodellen. LÄS MER

 5. 5. Hederskultur i Sverige… : Att leva med hederskultur som unga kvinnor i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sonja Sarkis; [2017]
  Nyckelord :hedersvåld; kvinnor; samhälle; förtryck; våld;

  Sammanfattning : The essay describes what honor-related violence is and means. There is a perception that honor-related violence only involves physical violence, but the truth is that the physical is only a fraction. In Sweden, there is two big cases of honor killings, Fadime and Pelas. LÄS MER