Sökning: "Faik Kocak"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Faik Kocak.

 1. 1. Digitala hjälpmedel i idrott och hälsa : Hur arbetar idrottslärare med digitala hjälpmedel i sin undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Faik Kocak; [2014]
  Nyckelord :Sociokulturellt lärande; digitala hjälpmedel; bedömning; idrott och hälsa.;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med min undersökning är att undersöka och diskutera hur idrottslärare arbetar med digitala hjälpmedel och om de anser att deras elevers lärande påverkas om läraren använder sig av digitala hjälpmedel i undervisningen.FrågeställningarHur arbetar idrottslärare med digitala hjälpmedel i sin undervisning?Hur anser idrottslärare att deras elevers lärande påverkas om man får in digitala hjälpmedel i ämnet idrott och hälsa?Hur kan digitala hjälpmedel vara ett verktyg i bedömningen?MetodDen metod som användes för studien att nå syftet och för att kunna få svar på frågeställningarna var kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Idrott och Hälsa : En studie om hur elever känner sig inne i omklädningsrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Faik Kocak; [2012]
  Nyckelord :Genus; habitus; trygghet; dusch; mobbning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad eleverna upplever och känner inne i ett omklädningsrum i samband med idrottslektionen.Frågeställningar- Hur upplever eleverna tiden i omklädningsrummet före och efter en idrottslektion?- Är omklädningsrummet en plats där eleverna känner sig trygga?- Vad finns det för skillnader mellan pojkars och flickors upplevelser i omklädningsrummen?MetodStudien genomfördes på en skola söder om Stockholm. LÄS MER