Sökning: "Fair Trade rättvis handel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Fair Trade rättvis handel.

 1. 1. A Fair Distribution of Global Biocapacity : The Potential in Swedish Environmental Policy

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Vishal Parekh; [2017]
  Nyckelord :Beyond GDP-growth; biocapacity; distribution; ecosystem services; environmental justice; fairness; land use; policy;

  Sammanfattning : Humanity’s detrimental impacts on the Earth’s ecosystems have been studied extensively, and these impacts’ negative consequences across societal groups, nations, and generations, have garnered much attention, from the scientific community as well as from civil society, where the attention often has been directed at how unfair the distribution of these environmental burdens is. The fairness of the distribution of global environmental benefits, however, has seen much less study, especially when it comes to the implementation of such concerns for fairness in environmental policy. LÄS MER

 2. 2. Är information tillräckligt för att trigga konsumenten till köp av Fairtrade? : En studie om studenters uppfattning om Fairtrade och informationens påverkan vid val av en Fairtradecertifierad vara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Olofsson; Sara Olofsson; [2014]
  Nyckelord :CSR; Fairtrade; fair trade; information; uppfattning; intention handlings gap; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Konsumenterna har under de senaste åren blivit mer och mer medvetna. Till följd av detta har företagens CSR arbete både ökat och utvecklats. Idag är CSR ett brett och svårdefinierat begrepp enligt många forskare. LÄS MER

 3. 3. Rättvis handel - En etnografisk studie kring försöket att förena handel och moral

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Anne Svenstrup Mogensen; [2013]
  Nyckelord :Fair trade; Fairtrade; ethical consumption; consumer; producer; product; social anthropology; marketing; image; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the relationship between trade and moral in society, using the fair trade movement as an example. In this thesis I describe what fair trade is about according to the movement´s goals, history and development. I explore the means and actors of the fair trade movement. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar kosmetikaföretag med CSR? : - En jämförelse mellan The Body Shop och Oriflame

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elin Ström; Emelie Sturesson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många företag integrerar idag en social och miljömässig aspekt i sin verksamhet, utöver vad som krävs enligt lag. Det har blivit viktigare för företag att visa sitt engagemang för att gynna hållbar utveckling samt att se till att människor behandlas på ett sätt som anses etiskt rätt. LÄS MER

 5. 5. Kommunicera mera. Den interna kommunikationen - ett verktyg för ett trovärdigt servicemöte.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Tina Öhman; Jennie Klaar; Charlotte Lind; [2009]
  Nyckelord :intern kommunikation; vision; mål; strategi; målkongruens; organisationsidentitet; ledarskap; organisationskultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Idag blir vi blir ständigt påminda om att vi behöver ta ett större ansvar för miljön och hur viktigt det är att föra en rättvis internationell handel. Organisationer som Fair Trade har vuxit och innebär en handel på lika villkor. LÄS MER