Sökning: "Faisa Hussein Hassan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Faisa Hussein Hassan.

  1. 1. En känsla av utanförskap- vuxnas erfarenheter av att leva med schizofreni

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Faisa Hussein Hassan; Marie Nkurunziza Goreth; [2016]
    Nyckelord :Erfarenhet; Inställning; Livskvalitet; Schizofreni; Sysselsättning; Upplevelser;

    Sammanfattning : .... LÄS MER