Sökning: "Faktion"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Faktion.

 1. 1. Gymnasieungdomars attityd till skönlitteratur : En studie om gymnasieelevers attityder kring skönlitteratur samt deras läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Rodin; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet; litteraturundervisning; gymnasielever; attityd; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers attityder gällande skönlitteratur i och utanför skolan utifrån gymnasieelevers perspektiv. Empirin har samlats in genom en enkät som 98 elever från fem olika klasser har svarat på. LÄS MER

 2. 2. Verklighet eller ren illusion? : Sanningen bakom mysteriet med Operaspöket i Gaston Lerouxs Le Fantôme de l'Opéra

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faction; Gaston Leroux; Le Fantôme de l Opéra; genre; faktion;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att fastställa huruvida Gaston Lerouxs gotiska roman Le Fantôme de l’Opéra även skulle kunna klassas som en del av faktionsgenren och, i så fall, vilken typ av faktion den skulle vara. För att möta syftet bygger studien på ett antal faktionsteorier från olika författare och litteraturvetare. LÄS MER

 3. 3. Fakta eller fiktion? : En studie om skolans verklighetsförankring i undervisningen kring källkritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Frida Näslund; [2021]
  Nyckelord :Meta-fictiv awarensess; non-fictional novels; new journalism; source criticism; source critical principles; truth claims; Faktion; källkritik; källkritiska principer; metafiktivt medvetande; sanningsanspråk;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras hur relationen mellan skolans undervisning kring källkritik och hur elevernas möten med verk med sanningsanspråk ser ut. Detta studerades genom en halvstrukturerad forskningsintervju med både lärare och elever. Lärarna är verksamma gymnasielärare i svenska och eleverna läser sitt tredje år vid gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. The rise of factions in games and the dynamics between them

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Andreas Tobiasson; Fredrik Nyrell; [2018]
  Nyckelord :Faction; tribalism; Communication; grouping; Identity; Faktion; tribalism; Kommunikation; gruppindelning; Identitet;

  Sammanfattning : As politics in the world becomes all the more polarized it is important to look at how and why groups and factions are formed in today's society. In addition; one of the fastest growing medias in history, that of Digital Games, only becomes more and more influential the larger the budget and the greater the market. LÄS MER

 5. 5. Verklighetens tolkar. Objektivt berättande och verklighetsframställningar i Jan Myrdals Rapport från kinesisk by och Per Olov Enquists Legionärerna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Valdemar Möller; [2017-03-01]
  Nyckelord :Jan Myrdal; Per Olov Enquist; Dokumentärroman; Rapportbok; Faktion; Narratologi; Objektivitet;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate and compare the methods that Jan Myrdal and Per Olov Enquist use in Report from a Chinese Village and The Legionnaires in order to reflect reality. To do so I use different theories from the field of narratology such as Gérard Gennettes theory of paratexts and Wayne C. Booths theory of rhetoric in fiction. LÄS MER