Sökning: "Faktiska fel"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Faktiska fel.

 1. 1. Klassicering av neuropati baserat p˚a svettmo¨nster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Johan Broberg; Hussein Hamoodi; Henrik Håkansson; Jonathan Kerr; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att avgöra klassicerbarheten av patienter med perer neuropati baserat på svettmönster med hjälp av logistisk regression. Vår data innehöll tre grupper: kontroller, neuropatiska och obekräftat neuropatiska, individer som misstänks lida av neuropati men ¨annu inte fått det bekräftat. LÄS MER

 2. 2. En oönskad fader? En studie i talerätt vid fastställande och hävande av faderskap för en presumtiv fader

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Franzén Leibnitz; [2019-02-08]
  Nyckelord :fastställande av faderskap; hävande av faderskap; faderskap; talerätt vid hävande av faderskap; talerätt vid fastställande av faderskap; talerätt; genetisk fader; rättslig fader; fel fader; fel pappa; faderskap i Europakonventionen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om den presumtiva faderns talerätt och hur den är reglerad i den svenska föräldrarätten samt hur den har behandlats i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (Europadomstolen) praxis. Det är ett viktigt ämne eftersom talerätten har blivit kopplad både till barnets bästa och till den presumtiva faderns mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. "Hellre rasist än folkförrädare" : En pragmadialektisk argumentationsanalys av Nordiska motståndsrörelsens ledares politiska tal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Eric Wikström; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Pragmadialektisk argumentationsanalys; Nordiska motståndsrörelsen;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har högerextremistisk retorik och argumentation analyserats utifrån ett pragmadialektisk perspektiv. Metoden som använts är pragmadialektisk argumentationsanalys och presenteras och redovisas av Mika Hietanen i antologin Retorisk Kritik. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med oberoendet? : En kvalitativ studie om revisorers framtidstro efter införandet av nya oberoenderegler.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Järphed; Joel Åsenlöv; [2019]
  Nyckelord :Revision; Oberoende; Kvalitet; Affärsrelationer; Transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Inledning: Genom åren har flertalet företagsskandaler uppdagats och revisionsbyråer har fått utstå kritik för att inte fel upptäckts eller misstänksamheter ifrågasatts. Nyligen presenterade EU ett revisionspaket innehållandes nya regler om oberoende, såsom byrårotation gällande företag av allmänt intresse. LÄS MER

 5. 5. Understanding Bayesian stellar distance and stellar parameter estimation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Calin Jilavu; [2019]
  Nyckelord :physics; astronomy; bayesian; stellar parameters; galaxia; bdasp; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The consensus in the field is that we have a pretty good understanding of the physics behind star formation and evolution. So far, the models that have been created characterize the different collections of stars in our Milky Way galaxy with decent accuracy, and they have allowed for humanity to obtain insights into how our universe evolved. LÄS MER