Sökning: "Falkheimer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Falkheimer.

 1. 1. Aktivist, Javisst! : En kvalitativ fallstudie om Extinction Rebellion Svergies kommunikation på Facebook under Noveberupproret 2020

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Cenner; Astrid Froede Othelius; [2021]
  Nyckelord :Social movement; Strategic communication; Facebook; environmental issues; Extinction Rebellion; Social rörelse; Strategisk kommunikation; Facebook; Miljö och Klimat; Extinction Rebellion;

  Sammanfattning : Social movements focusing on environmental issues experienced a renaissance in September 2018, and concurrently the environmentally focused social movement Extinction Rebellion was founded. Previous research reveals that social media has become an important tool for social movements for both mobilising and spreading knowledge and information. LÄS MER

 2. 2. ”Stick i stäv med värdeorden” : En kvalitativ fallstudie om internkommunikation kopplat till värdeord

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Abramsson; Emma Ottenström; [2020]
  Nyckelord :core values; organizational culture; internal communication; communication channels; värdeord; organisationskultur; internkommunikation; kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Det har under flera århundranden pågått en process där människors arbetsplikt har ersatts av en efterfrågan av balans, meningsfullhet och kvalitet för individen på arbetet. Denna förändring har motiverat organisationer att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke, då ”starka varumärken får sin kraft inifrån” (Parment, Dyhre & Lutz, 2017, s. LÄS MER

 3. 3. Vad vill vi behålla? En studie om kommunikationsprocesser i stadsdelssomvandlingar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lovisa Dahlbo; [2017]
  Nyckelord :Architecture; urban planning; communication; Landskrona; process;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGKandidatarbetet är en observationsstudie av kommunikationsprocesser istadsdelsomvandlingar. Arbetet undersöker hur inblandade aktörer engagerar och hurförslagen kring stadsomvandlingen berättas från ide till resultat. LÄS MER

 4. 4. YouTube - en främjare av demokrati eller demokratism? : En fallstudie i svenska riksdagspartiers politiska kommunikation på YouTube

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Zaid Hamam; Linn Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :politisk kommunikation; YouTube; sociala medier; demokratism; demokrati; “Det goda samhället”; CDA.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen vid valet 2014. De sägs även vara mest aktiva på sociala medier av partierna, samtidigt som användningen av dessa medier som kanalen YouTube är vanligt för alla partier att sprida sin politiska kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Demokratins omedvetna språkrör : En studie av kommunikatörers arbete för organisatorisk demokrati

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Irina Martin; Ebba Larter; [2015]
  Nyckelord :communication practitioners professional role; organizational democracy; internal communication; organizational communication; kommunikatörers uppdrag; organisatorisk demokrati; intern kommunikation; organisationskommunikation;

  Sammanfattning : Organizational democracy has been a popular research area in recent decades but the implementation in real organizations is slow (Kokkinidis, 2012; Verdorfer, Weber, Unter Rainer & Seyr, 2013). Several researchers (Schön Jansson, 2012; Falkheimer, Heide & Johansson, 2013) argue that communication practitioners have a key role in democratic processes and that because their job role is under constant change there are only a few modern studies regarding the subject. LÄS MER