Sökning: "Fall Injuries"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Fall Injuries.

 1. 1. Reconstruction of Fall Injuries for Children of Different Ages

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linda Björgvinsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Medical Engineering; Biomechanics; Neuronics; Reconstruction; Falls; Children; LS-Dyna; LS-PrePost; PIPER;

  Sammanfattning : The idea to use finite element (FE) models to reconstruct accidents for humans is becoming more popular the last years. They represent the human body very accurately and indicate well changes in shape, size and biomechanical properties. LÄS MER

 2. 2. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Rebecka Frendin; Anna Petersson; [2019]
  Nyckelord :grovfoder till gris; fiber; utfodringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. LÄS MER

 3. 3. Betesgångens påverkan på symmetrin i rörelsemönstret hos unga och vuxna ridhästar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sara Elisabeth Weidenblad; [2019]
  Nyckelord :rörelseasymmetrier; bete; betesgång; vila; rörelsemönster; hälta; ridhästar; Lameness Locator;

  Sammanfattning : Hälta är en stor anledning till att dagens ridhästar utreds av veterinär. Det innebär ett lidande för djuret, en ekonomisk förlust för djurägaren men även en förlust av antal dagar som hästen kan vara i träning. LÄS MER

 4. 4. Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :hälta; antibiotikabehandling; suggor;

  Sammanfattning : Upp mot 50 % av suggorna inom grisproduktionen slås ut årligen, vilket inte är gynnsamt för varken produktionen, ekonomin eller djurvälfärden. Ben- eller klövproblem och trauma som ger hälta hos suggor är en vanlig förekommande orsak till oplanerad utslagning av suggor. LÄS MER

 5. 5. Patient eller konsument? - Ansvarsutkrävande vid felaktiga skönhetsingrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Dorotea Svensson; [2019]
  Nyckelord :private law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cosmetic procedures can lead to injuries or dissatisfaction with the cosmetic result. For a long time, people have criticized the beauty industry in Sweden for lacking customized and clear regulation. LÄS MER