Sökning: "Fallet Kevin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Fallet Kevin.

 1. 1. Fallet Kevin - Kvällspressens gestaltning från barn till vuxen : En kvalitativ språklig textanalys och intervju

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Cecilia Jansson; Elenore Ek; [2022]
  Nyckelord :Fallet Kevin; Robin Dahlén; journalistik; kvalitativ intervju; kvalitativ språkliga textanalys; media; pressetik;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker hur Expressen och Aftonbladet har gestaltat bröderna Robin Dahlén och Christian Karlsson mellan årtalen 1998–2022. Bröderna anklagades för mordet på fyraårige Kevin 1998 och har haft stämpeln barnamördare fram till 2018 när de friades från anklagelserna. LÄS MER

 2. 2. Predicting Revenue with Price Indices for Baskets of Spare Parts using Machine Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Valery Ivinskiy; Kevin Olsson; [2021]
  Nyckelord :Master Thesis; Predicting revenue using price; Machine Learning; Time Series; Price Index; Examensarbete; Prediktering av omsättning genom pris; Maskininlärning; Tidserier; Prisindex;

  Sammanfattning : Companies in the spare part industry can implement a variety of different pricing techniques, which have traditionally been done through personnel know-how and industry conventions. One such technique is the use of price indices to track sales performance. LÄS MER

 3. 3. Provokativa åtgärder - Om förhållandet mellan svensk rätt och artikel 6 Europakonventionen med fokus på enskildas straffansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kevin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; provokation; provokativa åtgärder; entrapment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Provokationer eller provokativa åtgärder är en kontroversiell polisiär arbetsmetod som innebär att polisen lockar eller utmanar någon till en handling eller ett uttalande som kan vara negativt eller besvärande för denne. Ytterst innebär detta en risk för att staten provocerar enskilda att begå brott vilket är problematiskt på grund av den ojämna fördelningen av resurser mellan staten och enskilda. LÄS MER

 4. 4. Aktivt handlande eller hemlig agent : Systemisk funktionell ergativitetsanalys som metod för kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlie Kihl; [2018]
  Nyckelord :svenska systemisk-funktionell lingvistik SFL kritisk diskursanalys transitivitet ergativitet ergativitetsanalys ergativitetsmetafor passiv nominalisering particip metafor CDA textanalys kevin-fallet media;

  Sammanfattning : The aim of this study is to systematize and advance the Systemic-FunctionalLinguistic method of analysing Ergativity such as it has potential to be employedfor linguistically oriented Critical Discourse Analysis. By applying the termMetaphor of Ergativity, and distinguishing and defining a variety of suchMetaphors, different realizations of Ergativity can be identified and categorized. LÄS MER

 5. 5. Bevisvärdering av barnförhör i utsagemål - En diskussion utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Barnförhör; bevisvärdering; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 1998 hittades fyraårige Kevin död. Två bröder, som vid tiden var fem och sju år gamla pekades ut som ansvariga. I dokumentären ”Fallet Kevin” gjord av Dokument inifrån, uppdagades stora brister i förhören med de två bröderna. LÄS MER