Sökning: "Fallformulering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Fallformulering.

 1. 1. Tre fallstudier av kognitiv beteendeterapi vid smärtsam endometrios

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Klinisk psykologi

  Författare :Malin Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :Endometriosis; Pain; Psychological treatment; CBT; Case study; Quality of Life; Disability; Psychoeducation; Case Formulation; Behavioural Change; Exposure; Mindfulness; Endometrios; Smärta; Psykologisk behandling; KBT; Fallstudie; Livskvalitet; Funktionsnivå; Psykoedukation; Fallformulering; Beteendeförändring; Exponering; Mindfulness;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanlig gynekologisk problematik som ofta är smärtsam. Trots att flera studier påpekar hög prevalens av psykiatrisk komorbiditet bland kvinnor med endometrios och att psykoterapeutiska och psykologiska insatser förordas så finns mycket lite forskning kring psykologisk behandling vid endometrios. LÄS MER

 2. 2. Förändringar av interpersonella mönster och problem hos ungdomar i gruppbehandling : Klinisk användbarhet av CRQ och IIP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Magnus Svensson; [2011]
  Nyckelord :interpersonella mönster; interpersonella problem; ungdomar; gruppbehandling;

  Sammanfattning : I den interpersonella teorin menar man att varje människas framträdande relationserfarenheter finns representerade i något som blivit denna persons latenta relationsmönster eller schemata. Är dessa interpersonella mönster inkongruenta kan det leda till interpersonella problem och psykisk ohälsa. LÄS MER