Sökning: "Fallstudie holistisk"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Fallstudie holistisk.

 1. 1. Kommuners möjligheter att främja hållbar konsumtion i näringslivet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ylva Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Climate change; Sustainable consumption; Municipality; Businesses; Local development; Local governance; Public-private cooperation; Sweden; Social Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Background: Today, unsustainable consumption patterns contributes to the increase of climate change and environmental degradation. Objectives: This study intends to increase the understanding of which opportunities local governments, in this study Swedish municipalities, possess to influence and cooperate with local businesses to promote development towards a more sustainable consumption. LÄS MER

 2. 2. Digital arbetsmiljö ur slutanvändares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Martin Grundtman; [2019]
  Nyckelord :Digital arbetsmiljö; Socioteknisk teori;

  Sammanfattning : Den huvudsakliga arbetsmiljön bland Sveriges yrkesverksamma är i dag digital och den vanligaste sjukskrivningsorsaken är besvär som tidigare forskning har visat kan orsakas av brister i den digitala arbetsmiljön. Trots detta är digital arbetsmiljö som forskningsområde relativt nytt och outforskat och ny forskning efterfrågas för att utöka kunskapsbasen. LÄS MER

 3. 3. Ramverk för holistiskt beslutsfattande vid hantering av outsourcad aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Schultz; Sara Romvall; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Backsourcing; Framework; Decision-making;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har fokuserat på att utforma ett holistiskt ramverk för beslutsfattande relaterat till outsourcing för ett internationellt företag beläget i Sverige. Studien initierades då fallföretaget upplevde brister inom kvalitet och höga kostnader för en aktivitet de i dagsläget outsourcar till en extern leverantör. LÄS MER

 4. 4. Frivillig personalomsättning, orsaker och åtgärder : En fallstudie om hur första linjens chefer kan minska frivillig personalomsättning bland medarbetare inom vård och omsorg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Carl Ekberg; Malin Overgaard; [2019]
  Nyckelord :Voluntary turnover; turnover intention; turnover; causes; coworker; first line manager; Frivillig personalomsättning; övervägande av uppsägning; personalomsättning; orsaker; medarbetare; första linjens chefer;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns en mängd studier som behandlar frivillig personalomsättning och vad dess orsaker är. Fler studier av fördjupande karaktär behövs för att få ökad förståelse över vad det är som orsakar frivillig personalomsättning. LÄS MER

 5. 5. Creating Shared Value through Strategic Biobanking : Public-Private Partnerships in Healthcare

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Agerberg; Trolle von Sydow Yllenius; [2019]
  Nyckelord :Creating shared value; Strategic CSR; Public-private Partnerships; Value based healthcare; Biobanking;

  Sammanfattning : Societies are plagued by growing healthcare expenditures and budgetary constraints. The strategy for solving the issue has been heavily debated, with proposed solutions such as Valuebased healthcare (VBHC), Public-Private Partnerships (PPP) and improved medical treatments. LÄS MER