Sökning: "Fama- French Three-Factor Model"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden Fama- French Three-Factor Model.

 1. 1. Sol, vind och vatten, höga avkastningar och miljökrav : En undersökning om hur Refinitivs Environmental Pillar betyg påverkar aktiens avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Gelfgren; August Thimrén; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability performance; OMXS30; Total stock return; Fama-French three factor model; ESG; Hållbarhetsprestanda; OMXS30; Aktieavkastning; Fama-French trefaktormodell;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat fokus på hållbarhet på grund av miljömässiga utmaningar vi som global gemenskap ställs inför, såsom klimatuppvärmning. Det har dock funnits en brist på ekonomiska incitament att åtgärda detta. LÄS MER

 2. 2. Liquidity and its effect on asset returns

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Mafi; Linnéa Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :Asset-pricing; illiquidity premium; liquidity factor;

  Sammanfattning : With data covering 20 years, we test three different liquidity measures' explanatory power in explaining asset returns on the Swedish stock market, and if an illiquidity premium exists. After establishing whether an illiquidity premium exists or not, we test whether the asset pricing models CAPM and the Fama-French three-factor model can benefit from including a liquidity factor. LÄS MER

 3. 3. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
  Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER

 4. 4. ESG - Värdedrivare eller reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Stenberg; Filip Stenberg; [2022]
  Nyckelord :ESG; Portfolio performance; Sharpe ratio; Treynor s ratio; Asset Pricing models; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis aim to evaluate how sustainability in terms of ESG-ratings affect portfolio performance. A portfolio strategy sorting stocks solely on ESG-ratings from MSCI will be evaluated with financial performance measures and regression analysis. Furthermore, the authors will use a quantitative method and incorporate stocks from the S&P 500. LÄS MER

 5. 5. Mispricing of Climate Risk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Dahlquist; Lena Maria Tschanhenz; [2022]
  Nyckelord :Bloomberg GHG estimates; Risk premium for climate risk; ESG reporting; Sustainable investing; Stock market equilibrium; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Study the relationship between stock returns and GHG emissions regarding a risk premium related to greenness. This by using GHG emissions estimated by Bloomberg rather than companies self-reported estimates. Methodology: The study conducts a time-invariant model by cross-sectional OLS regression to estimate the risk premium for greenness. LÄS MER