Sökning: "Fama-French"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet Fama-French.

 1. 1. Making Use of the Factor Zoo: An unpretentious attempt to predict asset returns using machine learning methods.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Line Clausen; Jesper Strömberg; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Factor modeling with the purpose of estimating assets returns is a dynamic and ever changing subject within finance. Recent literature has presented over 300 different fac-tors that seem to have significance in predicting asset returns. This new phenomenon in factor modeling has been dubbed ”The Factor Zoo”. LÄS MER

 2. 2. Sol, vind och vatten, höga avkastningar och miljökrav : En undersökning om hur Refinitivs Environmental Pillar betyg påverkar aktiens avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philip Gelfgren; August Thimrén; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainability performance; OMXS30; Total stock return; Fama-French three factor model; ESG; Hållbarhetsprestanda; OMXS30; Aktieavkastning; Fama-French trefaktormodell;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat fokus på hållbarhet på grund av miljömässiga utmaningar vi som global gemenskap ställs inför, såsom klimatuppvärmning. Det har dock funnits en brist på ekonomiska incitament att åtgärda detta. LÄS MER

 3. 3. Liquidity and its effect on asset returns

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Mafi; Linnéa Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :Asset-pricing; illiquidity premium; liquidity factor;

  Sammanfattning : With data covering 20 years, we test three different liquidity measures' explanatory power in explaining asset returns on the Swedish stock market, and if an illiquidity premium exists. After establishing whether an illiquidity premium exists or not, we test whether the asset pricing models CAPM and the Fama-French three-factor model can benefit from including a liquidity factor. LÄS MER

 4. 4. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
  Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER

 5. 5. Does CSR Actually Hurt Profitability? A Study on the Impact of US Firms' Corporate Social Responsibility Performance on Accounting and Market Metrics of Financial Profitability

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Gian Luca Hedenström; Jacopo Breschi; [2022]
  Nyckelord :CSR; Corporate Financial Profitability; Accounting and Market Profitability; Stakeholder Theory; ESG;

  Sammanfattning : Researchers have long investigated the relationship between firms' corporate social responsibility (CSR) performance and corporate financial performance (CFP) without reaching a consensus. Several scholars highlight the multiple economic benefits that firms increasing CSR performance can enjoy. LÄS MER