Sökning: "Familjeåterförening"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Familjeåterförening.

 1. 1. Välfärdsstatens effekter på invandringspolicys: En komparativ studie av 20 OECD-länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Sahlberg; [2020]
  Nyckelord :Välfärdsstaten; invandring; välfärdschauvinism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie bygger vidare på det arbete Frida Boräng tidigare gjort i sin artikel ”Large-scale solidarity? Effects of welfare state institutions on the admission of force immigrants”. Hennes slutsatser går emot teorier om att välfärdschauvinistiska idéer skulle vara mer dominerande i mer omfattande välfärdsstater (Boräng 2015). LÄS MER

 2. 2. Rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande i Sverige : Den tillfälliga lagen och MIG 2018:20 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Heintz; Susanne Molander; Nermin Hassan; [2019]
  Nyckelord :Anhörighetsinvandring; Familjeåterförening; Sverige; Alternativt skyddsbehövande; uppehållstillstånd; anknytning; familjeliv; barnets bästa; migrationsrätt; tillfälliga lagen; MIG 2018:20;

  Sammanfattning : Antalet asylansökningar ökade markant under år 2015 vilket ledde till stora påfrestningar på såväl asylsystemet som de centrala samhällsfunktionerna. Till följd av flyktingströmmen infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL). LÄS MER

 3. 3. Begränsningslagens regler gällande familjeåterförening - En studie om lagens förenlighet med artikel 8 EKMR samt artikel 3 och 9 i barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Marangoz; [2019]
  Nyckelord :Särskilt beroendeförhållande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Family reunification is a substantial right that primarily applies to the nuclear family. The nuclear family consists of two married parents of opposite gender, civil partners and minors. Sweden introduced a temporary law limiting the right to family reunion due to the refugee crisis. LÄS MER

 4. 4. Down to the Minimum: An analysis of the family reunification rights under the Temporary Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :public international law; administrative law; family reunification; Temporary Law; article 8 ECHR; article 14 ECHR; discrimination; right to respect for family life; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In July 2016, the Law on temporary limitations to the possibility of being granted residence permit in Sweden (the Temporary Law) came into force. The Temporary Law implied a sharp turn in Swedish asylum legislation. LÄS MER

 5. 5. Den nya gymnasielagen som öppnar upp möjligheten för ensamkommande barn att stanna i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kadriye Kama; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; Den nya gymnasielagen; Interpellationsdebatt; Migrationspolitik; Rättssäkerhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag har de ensamkommande blivit en enskild grupp i asyldebatten. Samtidigt som antalet asylsökande ökade enormt under de senaste åren har debatten om ensamkommande blivit mycket aktuell i medier och regeringen. LÄS MER