Sökning: "Familjeåterförening"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Familjeåterförening.

 1. 1. Rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande i Sverige : Den tillfälliga lagen och MIG 2018:20 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Heintz; Susanne Molander; Nermin Hassan; [2019]
  Nyckelord :Anhörighetsinvandring; Familjeåterförening; Sverige; Alternativt skyddsbehövande; uppehållstillstånd; anknytning; familjeliv; barnets bästa; migrationsrätt; tillfälliga lagen; MIG 2018:20;

  Sammanfattning : Antalet asylansökningar ökade markant under år 2015 vilket ledde till stora påfrestningar på såväl asylsystemet som de centrala samhällsfunktionerna. Till följd av flyktingströmmen infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL). LÄS MER

 2. 2. Den nya gymnasielagen som öppnar upp möjligheten för ensamkommande barn att stanna i Sverige

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Kadriye Kama; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; Den nya gymnasielagen; Interpellationsdebatt; Migrationspolitik; Rättssäkerhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag har de ensamkommande blivit en enskild grupp i asyldebatten. Samtidigt som antalet asylsökande ökade enormt under de senaste åren har debatten om ensamkommande blivit mycket aktuell i medier och regeringen. LÄS MER

 3. 3. Den nya tillfälliga lagen avseende barns rätt till familjeåterförening : en utredning av svensk rätts förenlighet med barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikhail Atayev; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Jag som socialarbetare blir medverkare i en process som inte någon del av mig själv står bakom” : socialarbetares erfarenheter av hur lagändringar förändrar förutsättningar och yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Jannika Kauppi; [2018]
  Nyckelord :Social workers professional role; Changes of prerequisites in the social work area; Socialarbetarens yrkesroll; Yrkesidentitet; Förändrade förutsättningar inom socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka de konsekvenser som uppstår när lagändringar påverkar socialarbetares förutsättningar och yrkesidentitet i arbetet med ensamkommande unga. Då flera lagändringar har skett i kontakt med det sociala arbetet har jag valt SFS 2016:752. LÄS MER

 5. 5. Familjeåterförening - en omöjlighet för gifta barn? - Om rätten till familjeåterförening vid förekomsten av barnäktenskap i förhållande till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Sörensen; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; migrationsrätt; barnkonventionen; barnets bästa; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreder jag vilken rätt gifta barn har att återförenas med sina föräldrar eller med sin make eller maka. Detta för att ur ett barnrättsperspektiv utreda om ett ingånget barnäktenskap begränsar barns rätt till familjeåterförening. LÄS MER