Sökning: "Familjecentrerad omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Familjecentrerad omvårdnad.

 1. 1. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med barns skärmanvändning, specialistsjuksköterskors erfarenheter : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Naima Osman; Sara Bolmvik; [2020]
  Nyckelord :Child Health Services; Parents; Pediatric Nurses; Screen Time; Qualitative Research; Barnhälsovård; Barnsjuksköterskor; Föräldrar; Kvalitativ forskning; Skärmtid;

  Sammanfattning : Background: Children's screen usage has increased in recent years and parents' screen usage has strong association with children's screen usage. When the specialist nurse works based on family-centered nursing, conversations about screen usage can include the whole family. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning : beskrivet utifrån ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Anderberg; Sara Engberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Family centered care; Neonatal intensive care unit; Parents; Premature; Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Neonatalavdelning; Prematur; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år föds det 15 miljoner prematura barn i världen. Prematura barn behöver vårdas på en neonatalavdelning, tills de är friska nog att lämna avdelningen. I familjecentrerad omvårdnad betraktas familjen som en helhet. LÄS MER

 4. 4. "Vi är här för att hjälpa er i alla steg" : Föräldrarnas delaktighet i vården av sitt prematurfödda barn - Barnsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenna Lundgren; Sofia Bergman; [2020]
  Nyckelord :accountable nurse; co-productive care; neonatal care; family centered care; parental participation; familjecentrerad vård; föräldramedverkan; neonatalvård; patientansvarig sjuksköterska; samskapande omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnet som föds prematurt genomgår en stor omställning från livet i magen till livet utanför, och behöver anpassad omvårdnad.  Det prematura barnets familj hamnar i en omvälvande situation som kan kännas ovan och skrämmande. LÄS MER

 5. 5. Familjers upplevelser av den fysiska vårdmiljön på pediatrisk vårdavdelning – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Calder; Jejja Åberg; [2020]
  Nyckelord :Health care environment; families centered care; Care suffering; pediatric care; parents experiences.; familjecentrerad vård; fysisk vårdmiljö; föräldrars upplevelser; pediatrisk vård; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan vara en traumatisk upplevelse där inte enbart sjukdom orsakar lidande utan även den främmande fysiska vårdmiljön. När ett barn drabbas av sjukdom drabbas hela familjen vilket gör att föräldrarnas hälsa och upplevelser spelar stor roll för barnets återhämtning. LÄS MER