Sökning: "Familjecentrerad vård"

Visar resultat 16 - 20 av 92 uppsatser innehållade orden Familjecentrerad vård.

 1. 16. Föräldrars upplevelse av att samvårda sitt barn på familjerum på neonatalvårdsavdelning : -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Janson; Johanna Dolléus; [2018]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; föräldrars upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; neonatalvård; samvård på familjerum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samvård på familjerum, där föräldrar tar hand om sitt för tidigt födda barn på ett eget rum med stöd av sjuksköterskor, är en vårdform som blir allt vanligare i Sverige. Sjuksköterskor inom neonatalvården behöver ha kunskap om hur föräldrar upplever samvård på familjerum för att kunna anpassa vården och stärka dem i föräldrarollen. LÄS MER

 2. 17. Vårdhunden och dess påverkan på miljön inom barnsjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Hofgren; Gustav Jansson; [2018]
  Nyckelord :Vårdhund; Djurassisterad terapi; Miljö; Barnsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdhunden förekommer inom hälso- och sjukvården vid vård av vuxna och äldre. Vårdhundar är certifierade hundar som genomgått träning och bedömning av fysiska och mentala egenskaper. Miljö är ett komplext begrepp med flera dimensioner och perspektiv. LÄS MER

 3. 18. Anestesisjuksköterskors erfarenheter av anestesi på barn med förälder inne på operationssalen.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jonas Sjöström; Ricky Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; familjecentrerad vård; barn; föräldrar; operation; anestesi; erfarenheter; omvårdnad; akuta situationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det vanligt förekommande att en förälder deltar vid sövningen av sitt barn vilket kan påverka personalen som verkställer anestesin. Om orsaken till operationen är av sådan art att ett akut eller subakut ingrepp krävs påverkar det föräldern i form av stress och oro. LÄS MER

 4. 19. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Köhler; Caroline Tolland; [2018]
  Nyckelord :barnintensivvård; läkemedelsabstinens; abstinenssymtom hos barn; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : På en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) arbetar intensivvårdssjuksköterskor och barnsjuksköterskor med svårt sjuka barn med olika kirurgiska och medicinska diagnoser. Opiater och sedativa läkemedel används vilket kan leda till att barnen riskerar att drabbas av abstinenssymtom vid nedtrappning. LÄS MER

 5. 20. Att leva med ett kroniskt sjukt barn. : - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Yenny Kjeller; Caroline Lorentzson; [2018]
  Nyckelord :Child; chronic disease; literature review; experience; guardians.; Barn; kronisk sjukdom; litteraturöversikt; upplevelse; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler barn än någonsin överlever med kronisk sjukdom. När ett barn får en kronisk sjukdom påverkar det inte bara barnet i fråga, utan hela familjen. Det innebär att vårdpersonal är i mer behov än någonsin att kunna behandla och bemöta både det sjuka barnet så väl som veta hur bästa ta hand om familjen. LÄS MER