Sökning: "Familjeliv forum"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Familjeliv forum.

 1. 1. Det är mammas jobb att ta hand om barnen. En kvalitativ innehållsanalys hur frånvarande pappor beskrivs i två olika internetforum.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hava Salijaj; [2023]
  Nyckelord :absent fathers; Flashback Forum; Familjeliv; gender; victimology; social norms; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the perspectives of absent fathers in two different online forums: Flashback Forum and Familjeliv. An absent father is defined in this survey as a parent who is alive but not present in the child's life for some reason. LÄS MER

 2. 2. Offer eller förövare-i vems ögon? : En netnografisk studie av konstruktioner av offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Joline Ramstedt; Lovisa Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Sexualbrott och sexuella trakasserier; offer; förövare; Flashback; Familjeliv; tematisk analys; genusteori; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Sexualbrott och sexuella trakasserier kan beskrivas som ett utbrett samhällsproblem, detta trots lagstiftning och verksamheter som arbetar förebyggande mot problemen. Syftet med studien har varit att undersöka hur offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp beskrivs, samt vilka argument som förs gällande deras trovärdighet. LÄS MER

 3. 3. Vem ska göra vad i ”Familjen AB”? : En kvalitativ tematisk innehållsanalys av hur föräldraideal framställs på Familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Bergman; Linnéa Risberg; [2022]
  Nyckelord :Parenthood; equality; interaction; motherhood ideals; fatherhood ideals; doing gender; family life;

  Sammanfattning : Even though Sweden is perceived to be on the gender equality frontline parenthood is still, according to previous research, influenced by parent ideals which are based on traditional ideas about gender. This is visualized through the fact that women usually spend more time on childcare and household work than men, whereas men mainly provide for the family. LÄS MER

 4. 4. Timeout! : En Kritisk diskursanalys över kommunikationsprocesser på chatsidan familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Melin; [2021]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; timeout; parenting; social media; social work; Kritisk diskursanalys; timeout; föräldraskap; sociala medier; socialt arbete;

  Sammanfattning : Digital communication system for interaction is a part of the everyday life for the majority of people in the society. The Internet offers a space for counselling, support and/ or discussion. By using the Internet chat page familjeliv. LÄS MER

 5. 5. "Man ångrar aldrig ett barn" : En kritisk analys av diskurser kring moderskap på chattforumet Familjeliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Larsdotter; Carolina Jonsell; [2021]
  Nyckelord :Motherhood; regret; regretting motherhood; Familjeliv; Moderskap; ånger; ångra moderskap; Familjeliv;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utforska hur mödrar som upplever ånger och tvivel i samband med att vara mamma blir bemötta. Hittills har undersökningar relaterade till ämnet främst analyserat olika chattrådar, men ingen från en svensk kontext. LÄS MER