Sökning: "Familjeliv forum"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Familjeliv forum.

 1. 1. Timeout! : En Kritisk diskursanalys över kommunikationsprocesser på chatsidan familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Melin; [2021]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; timeout; parenting; social media; social work; Kritisk diskursanalys; timeout; föräldraskap; sociala medier; socialt arbete;

  Sammanfattning : Digital communication system for interaction is a part of the everyday life for the majority of people in the society. The Internet offers a space for counselling, support and/ or discussion. By using the Internet chat page familjeliv. LÄS MER

 2. 2. "Man ångrar aldrig ett barn" : En kritisk analys av diskurser kring moderskap på chattforumet Familjeliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Larsdotter; Carolina Jonsell; [2021]
  Nyckelord :Motherhood; regret; regretting motherhood; Familjeliv; Moderskap; ånger; ångra moderskap; Familjeliv;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utforska hur mödrar som upplever ånger och tvivel i samband med att vara mamma blir bemötta. Hittills har undersökningar relaterade till ämnet främst analyserat olika chattrådar, men ingen från en svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. "TS är man och män kan inte våldtas utav en kvinna" : En diskurspsykologisk analys om konstruktioner av manliga offer för sexuella övergrepp på internetforum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Matilda Persson; Liam Rydén; [2021]
  Nyckelord :Sexual assault; rape; male victims; internet forum; discourse psychology; Sexuella övergrepp; våldtäkt; manliga offer; internetforum; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har behandlat diskurser på internetforumen Flashback Forum och Familjeliv kring mäns utsatthet för sexuella övergrepp. Syftet var att undersöka hur män som offer för sexuella övergrepp beskrev sina upplevelser av utsatthet samt analysera hur dessa utsagor bemöttes. LÄS MER

 4. 4. Det ska faktiskt handla om modalitet i skrift : En studie om modala hjälpverb och modala satsadverbial i skriftliga diskussionsforum online

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine which, as well as to what degree, different modal auxiliary verbs and modal disjuncts appear in posts on written discussion forums online and which differences and similarities that occur between them. The aim is also to examine which modal meanings that occur and how these meanings affect the room for negotiation in the posts. LÄS MER

 5. 5. Hur kan man inte vilja ha barn? En innehållsanalys av frivillig barnlöshet på Familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Trixie Jaala Thuresson; Erika Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Voluntary childlessness; Heteronormativity; Pronatalism; Stigmatization;

  Sammanfattning : There is a general notion that everyone wants to have children and most people probably will have children during their lives. Others do not have children and consider themselves voluntarily childless. About five percent of the population of Sweden claim to not want to have children. LÄS MER