Sökning: "Familjemedlem"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet Familjemedlem.

 1. 1. Betydelsen av hopp hos patienter med stroke och anhöriga

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Danial Arastoo-Pour; [2020]
  Nyckelord :Family members; Hope; Rehabilitation; Stroke; Recovery; Familjemedlemmar; Hopp; Rehabilitering; Stroke; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är en vanlig sjukdom och är en av de vanligaste orsakerna till död i Sverige. Stroke är något som sker neurologiskt och kan leda till förlamning och andra problem. LÄS MER

 2. 2. How fun is life, how is everything, how are you?: Förslag till en alternativ diskurs om normbrytande funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hanna Hansen; [2020]
  Nyckelord :normbrytande funktionsvariation; diskurs; familjeforskning; frigörelse; kritisk pedagogik; critical pedagogy; literacy; critical disability studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att föreslå en alternativ diskurs om normbrytande funktionsvariationer. I analys av intervjufilmer med familjer där det finns en familjemedlem med en normbrytande funktionsvariation undersöks hur en nuvarande dominerande diskurs verkar förtryckande. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens betydelse för äldre : En kvalitativ studie om hur äldre människor påverkas av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jönsson Evelina; Lutonda Anne; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; elderly people; digital technology; society; development; difficulties; digital use; Digitalisering; äldre människor; digital teknik; samhället; utveckling; svårigheter; digitalt användande;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling i det svenska samhället har skett i en rasande takt och har inneburit förändringar i hur vi idag lever våra liv. Den digitala utvecklingen har gått betydligt fortare än vad vi kunnat förutse och påverkar vårt samhälle där en förutsättning för delaktighet innebär att kunna använda internet. LÄS MER

 4. 4. Vem är jag? : en litteraturstudie om livets förändringar efter stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Frida Karlsson; Julia Nordberg; [2020]
  Nyckelord :Komplikationer; rehabilitering; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara ung och drabbas av en stroke kan ge stora komplikationer i den levda vardagen. Rätt resurser och insatser krävs för att kunna vårda dessa individer. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i omvårdnaden av individer som insjuknar och på så sätt ger betydelse för huruvida vardagen ska kunna hanteras. LÄS MER

 5. 5. ”Jag tar hand om dig” : En litteraturstudie om att vårda en demenssjuk familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alexandra Skarsäter; Charlotta Rosdahl; [2020]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Demens; Anhörigvårdare; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet insjuknande i demenssjukdom ökar stadigt och beräknas dubbleras till år 2030. Till följd av detta ökar antalet anhörigvårdare. Att inta en vårdande roll är ofta något som ter sig naturligt men innebär också en ökad arbetsbörda vilket påverkar livssituationen. LÄS MER