Sökning: "Familjen Bergmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Familjen Bergmark.

 1. 1. När livet tar en ny vänding : En litteraturstudie om föräldrars upplevelse av att ha ett barn med cancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Bergmark; Evelina Dahl; [2014]
  Nyckelord :Barn; Cancer; Föräldrar; Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan varje dag får en familj beskedet att deras barn drabbats av cancer. Detta innebär ett stort psykiskt påfrestande för föräldrarna och de tvingas omvärdera sina prioriteringar i livet. Föräldrarna känner sitt barn bäst och därför har de en mycket viktig roll i vårdandet. LÄS MER

 2. 2. Stödjande insatser till barn med övervikt utifrån familjefokuserad omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Bergmark; Lul Dahir; [2010]
  Nyckelord :children; obesity; family; nurse; support; therapy; barn; fetma; familj; sjuksköterska; stöd; terapi;

  Sammanfattning : Bakgrund:Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen. Dagens moderna livsstil bidrar till allt mer stillasittande arbete och aktiviteter. Fetma hos barn kan orsaka fysisk, social och psykisk ohälsa i vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. Stöd på väg mot självständighet : En studie om ungdomars och personals uppfattningar om stödjande insatser på Kollbo

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Emmie Tonér; Emma Lidström; Yvonne Bergmark; [2008]
  Nyckelord :independence; support; adolescence; resilience; open care; Ungdomar; stöd; stödboende; resilience; öppenvård; självständighet.;

  Sammanfattning : Idag satsas allt mer på stödboenden i olika former och man föredrar placeringar i närmiljö. Föreliggande studie syftar till att undersöka ungdomars livssituation minst ett år efter avslutad placering på Kollbo, ett stödboende tillhörande Ungdoms- och familjeenheten i Örebro kommun. LÄS MER