Sökning: "Familjen Hellgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Familjen Hellgren.

  1. 1. Fibromyalgi: En daglig kamp : Patienters upplevelse av vardagen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Evelina Bäckman; Johanna Kimme; [2012]
    Nyckelord :Fibromyalgi; vardag; lidande;

    Sammanfattning : Bakgrund- Fibromyalgi är en svårbehandlad och svårdiagnostiserad kronisk smärtsjukdom med okänd etiologi. Det vanligast förekommande symtomet är muskelsmärta och 80-90% av de drabbade är kvinnor. Syfte- Att belysa fibromyalgipatienters upplevelser av vardagen. Metod- En systematisk litteraturöversikt har använts. LÄS MER