Sökning: "Familjen Jimenez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Familjen Jimenez.

  1. 1. Föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskor vid palliativ vård av barn med cancer : en beskrivande litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

    Författare :Miriam Jimenez Herrera; [2016]
    Nyckelord :childhood cancer; parents; support; experiences; pediatric palliative care; barncancer; föräldrar; stöd; upplevelser; pediatrisk palliativ vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bland barn i Sverige så insjuknar varje år drygt 300 barn och ungdomar mellan 0–18 år av cancer. Den palliativa vården bygger på ett förhållningssätt som syftar på att förbättra livskvalitén för både patienter och familjer som drabbas av problem vid livshotande sjukdomar. LÄS MER