Sökning: "Familjen Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Familjen Persson.

 1. 1. ”Jag går in och ut ur världar” Identitetsskapande hos åldrande icke-heterosexuella kvinnor som har immigrerat

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Chavarría Persson; [2019-04-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur åldrande, icke-heterosexuella kvinnor som har immigrerat till Sverige skildrade och förstod sitt identitetsskapande utifrån ett livsvärldsperspektiv. Djupintervjuer med sju kvinnor tematiserades och analyserades med hjälp av queer/feministisk fenomenologisk metod. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens upplevelser av misstänkta missförhållanden som gäller barn

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Evelina Persson; Henrika Sandlund; [2019]
  Nyckelord :ambulanspersonal; sjuksköterska; ambulanssjukvårdare; missförhållanden; barn som far illa; omvårdnad; barnmisshandel; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion Ambulanspersonalen kan möta familjer där barnen misstänks fara illa i sin hemmiljö. I alla situationer där dessa misstankar förekommer har ambulanspersonalen en skyldighet att upprätta en orosanmälan. Detta görs dock inte alltid vilket kan ha olika orsaker och fall om missförhållanden gällande barn kan missas. LÄS MER

 3. 3. Att vara syskon till ett barn med autismspektrumtillstånd En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Erica Söderberg; Veronica Persson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; familj; familjefokuserad omvårdnad; relationer; syskon;

  Sammanfattning : Background: The relationship between siblings is unique. It is a mutual and animportant relationship that provides the child with tools for dealing with conflicts and communicating with others. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att som ung vuxen med långvarig sjukdom övergå från barnsjukvård till vuxensjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Björnfot; Simon Persson; [2018]
  Nyckelord :Transition to adult care; Chronic disease; Young adult; Experiences; Adaptation; Övergång till vuxensjukvård; Långvarig sjukdom; Unga vuxna; Upplevelser; Adaption;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas barn och ungdomar med långvarig sjukdom som är i behov av sjukhusvård oftast på enheter speciellt anpassade för unga personer. Vid 18 års ålder flyttas ansvaret för dessa patienter från barnsjukvården till vuxensjukvården. LÄS MER

 5. 5. UPPLEVELSER AV ANHÖRIGAS NÄRVARO VID HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Edvard Ohlsson; Sandra Persson; [2018]
  Nyckelord :Cardiopulmonary resuscitation; Experiences; Family; Health care professionals; Presence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Möjligheten för anhöriga att närvara vid återupplivningsförsök är ett omdiskuterat ämne och rutinerna kring detta skiljer sig åt beroende länders olika riktlinjer kring ämnet. Det finns ett större antal kvantitativa studier som behandlar upplevelser av anhörigas närvaro vid återupplivningsförsök. LÄS MER