Sökning: "Familjeplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Familjeplanering.

 1. 1. Följdeffekten av familjeplanering på barnets hälsa i Matlab, Bangladesh. Finns det en quantity-quality trade-off? 

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rebecka Otter; Jennie Torsell; [2020-07-02]
  Nyckelord :Familjeplanering; nutrition; fertilitet; quantity-quality trade-off; RCT;

  Sammanfattning : This paper investigates whether the family planning and maternal child health program (MCH-FP) in Matlab, Bangladesh, which was operating between 1977 and 1990, had positive impacts on children’s health. The data was collected by the ICDDR,B, which is an institution that has had a surveillance system over the Matlab area for decades. LÄS MER

 2. 2. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Ett liv i förändring - att bära på mutation i BRCA 1- eller BRCA 2-genen: en skildring av kvinnors upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Jansson; Lisa Candell; [2019]
  Nyckelord :BRCA; mutation; cancer; hereditary; experience; BRCA; mutation; cancer; ärftlighet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mutation i BRCA-generna innebär kraftigt ökad risk att utveckla bröst- och ovarialcancer. Vetskap om att bära på denna genmutation innebär påfrestningar och psykosociala förändringar hos individen. LÄS MER

 4. 4. Midwives experiences of working with post abortion family planning : a Minor Field Study in Zambia

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Wallén; Anna Wramsby; [2019]
  Nyckelord :Abortion; Family planning; Midwife; Zambia; Experiences; Knowledge;

  Sammanfattning : The prevalence of post abortion contraception in Zambia is lower than in many other African countries, with unmet family planning needs. Midwives play an important professional role in family planning. LÄS MER

 5. 5. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johan Öhrmalm; [2019]
  Nyckelord :massutdöende; massutrotning; biologisk mångfald; biodiversitet; jämställdhhet; familjeplanering; befolkningsutveckling; miljöförstöring; korruption;

  Sammanfattning : Människans påverkan på naturen har fått stora konsekvenser, direkt i form av jakt, fiske och skogsavverkning för jordbruk, och indirekt genom global uppvärmning pga. växthusgaser. Biotoper för vilda djur minskar, vilket leder till minskning av den biologiska mångfalden. LÄS MER