Sökning: "Familjepolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Familjepolitik.

 1. 1. Family First - En analys av Ungerns Family Protection Action Plan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Tillström; [2019]
  Nyckelord :Familjepolitik; Ungern; nationella modern; nationalism; feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay studies the expression of the nationalist discourse within Hungary's Family Protection Action Plan, a policy created due to low fertility rates. The study is conducted through a critical and discourse analytic approach. LÄS MER

 2. 2. Rawls, politiken och familjen : En kritisk diskussion av John Rawls rättviseuppfattning som filosofiskt ramverk för rättvisa familjeförhållanden och rättvis familjepolitik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rasmus Fransson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to critically discuss John Rawls’ theory of “Justice as Fairness” with prime focus on Rawls’ view of the family and its role in a politically just society. Feminist critics, Susan Moller Okin and others, have suggested that Rawls’ theory fails to address issues of gender structured inequalities in society and within families. LÄS MER

 3. 3. Frihet, Feminism och Liberalism? : En studie om spänningen mellan Liberalernas jämställdhetspolitik och samhällelig förändring.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emilia Velin Pastén; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Parental leave; Liberalism; The Liberals; Freedom; Gender policy; Liberalerna; Föräldraförsäkring; Familjepolitik; Jämställdhet; feminism; liberalism; frihetstolkning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine if the Liberals interpretation of freedom affects the political party's ability to implement reforms which helps to improve the power structure between women and men. The study focus on the Liberal’s gender policy to further examine how the policy reflects liberal values to first establish the Liberal’s liberal position. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhetens paradox : En diskursanalys av hur SD och NMR använder jämställdhet i sin politiska retorik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnea Flybring; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Nordiska motståndsrörelsen; jämställdhet; familj; nation;

  Sammanfattning : Denna studie avser undersöka Sverigedemokraternas (SD) och Nordiska motståndsrörelsens (NMR) användning av jämställdhet, utifrån hur de skriver om jämställdhet, nation, kön, feminism, familjepolitik och/eller hbtq-frågor. Studien är komparativ och jämför NMR:s och SD:s sätt att använda jämställdhet i sin politiska retorik. LÄS MER

 5. 5. Med värden som vägledning : En studie om kristdemokratins grund i politisk praktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johnny Rosenberg Bodmar; [2019]
  Nyckelord :Christian democratic party; christian democracy; politics; abortion; abortion policy; family policy; parliament; Sweden; Kristdemokraterna; kristdemokrati; politik; abort; abortpolitik; familjepolitik; riksdagen;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to find out if the Christian Democratic Party of Sweden have changed their policy in their fundamental questions of value. In order to do this, I have based my study upon the following two questions: 1. How did the Christian Democracy's view and politics look at the issue of abortion? 2. LÄS MER