Sökning: "Familjerådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Familjerådgivning.

 1. 1. Ett öppet samtal - Parterapins verksamma faktorer utifrån ett klientperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :parterapi; verksamma faktorer; terapeutiska processer; klientperspektiv; öppet samt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva vad klienterna själva upplevde vara verksamt i parterapi och till detta lägga en bild av vilka lärdomar och förändringar i parrelationen terapin ledde till. Analysmetoden var kvalitativ tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. När det outtalade skall sägas högt - En studie på vuxen anknytningsmönster och undvikande copingstil hos par som besöker familjerådgivning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marie Beijerstam Lönnberg; Lilly Medstrand; [2018]
  Nyckelord :Familjerådgivning; vuxen anknytning; undvikande copingstil; anknytningsteori; schematerapi; klargörande samtal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har undersökt par som kommer på nybesök till familjerådgivning, deras vuxen anknytningsmönster, undvikande copingstil, samt om det fanns ett samband mellan vuxenanknytning och undvikande copingstil. Sextionio individer deltog i studien och fyllde i en enkät som bestod av instrumenten Experiences in Close Relationships Revised (ECR-R) som mäter vuxen anknytning, och Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI) som mäter grad av undvikande copingstil. LÄS MER

 3. 3. Klargörande samtal på familjerådgivningen. Hur hjälper vi någon som är ambivalent - kan en intervention göra en skillnad?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Catarina Marbe; Lisa Wall; [2018]
  Nyckelord :Family counseling; clarification; assignment; contextual marking; Alliance; dropout; Feedback Informed Treatment; FIT; Outcome Rating Scale; ORS; Session Rating Scale; SRS; Familjerådgivning; klargörande; uppdrag; sammanhangsmarkering; allians; avhopp; Feedback Informerad Terapi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien handlade om klargörande samtal på en familjerådgivning i södra Sverige. Syftet var att undersöka hur en begränsad insats, en intervention i form av en sammanhangsmarkering i samtalen gjorde en skillnad i andelen avhopp och percent reaching target, dvs. LÄS MER

 4. 4. En studie om anknytningsstil hos par som kommer till familjerådgivningen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Göransson; Mia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteori; anknytningsstil; familjerådgivning; parterapi. Attachment theory; attachment styles; family counseling; couple therapy.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa tvärsnittsstudie undersöktes om det fanns några skillnader av tendenser i anknytningsstil mellan par på familjerådgivning och en icke-klinisk grupp. Det undersöktes även om det fanns några skillnader av tendenser i anknytningsstil mellan olika familjerådgivningsmottagningar. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier i det terapeutiska rummet - dess utrymme och betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jan Ohm; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; parrelationer; facebook; familjerådgivning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER