Sökning: "Familjerum"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Familjerum.

 1. 1. Barnsjuksköterskans erfarenhet av familjecentrerad vård i familjerum på neonatalavdelningen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Monica Andell; Marika Falkenström; [2019]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; Familjecentrerad vård; Familjerum; Neonatal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjecentrerad vård i familjerum blir allt vanligare på neonatalavdelningar i Sverige. Tidigare vårdades barn på neonatalavdelningar i öppen sal där flera nyfödda barn vårdades tillsammans. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att samvårda sitt barn på familjerum på neonatalvårdsavdelning : -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Janson; Johanna Dolléus; [2018]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; föräldrars upplevelser; kvalitativ innehållsanalys; neonatalvård; samvård på familjerum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samvård på familjerum, där föräldrar tar hand om sitt för tidigt födda barn på ett eget rum med stöd av sjuksköterskor, är en vårdform som blir allt vanligare i Sverige. Sjuksköterskor inom neonatalvården behöver ha kunskap om hur föräldrar upplever samvård på familjerum för att kunna anpassa vården och stärka dem i föräldrarollen. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av att bo i familjerum på neonatalavdelning - en intervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Dijana Goljovic; Isenwald Martina; [2016-06-03]
  Nyckelord :familjerum; anknytning; familj; neonatal omvårdnad och vårdmiljö;

  Sammanfattning : Background: One in ten babies born in Sweden needs nursing at NICU (neonatal intensive care unit), due to being born premature or having health complications that would need inten-sive care. Parent’s participation is in favour for the babies wellbeing, therefore it is important to keep parents close by and give them the option to live in a family room at the NICU. LÄS MER

 4. 4. Realiteten som hinder för att uppleva visionen : -personalens upplevelser efter genomförd flytt till ny vårdbyggnad och införande av samvård på neonatalavdelning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jeanette Schytz Lindqvist; Sarah Streitlien; [2016]
  Nyckelord :Neonatal Nursing; Family Centered Care; Rooming; working environment; Attachment; Neonatalvård; Familjecentrerad samvård; Samvård; Arbetsmiljö; Anknytning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som föds för tidigt mår i allmänhet bäst av att vårdas av sina föräldrar dygnet runt. Att övergå från öppna rum till familjerum innebär en omställning för personal. Det finns få svenska studier som belyser hur personalen upplever denna förändring. LÄS MER

 5. 5. Barns lek i förskolans "familjerum" ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Holmgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER