Sökning: "Familjeterapeut"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Familjeterapeut.

 1. 1. “Jag kan aldrig inte tänka systemiskt!” Familjeterapeuters upplevelser av erkännande, handlingsutrymme och dubbla professionella identiteter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Wellsandt; Karin Sundfelt; [2020-03-04]
  Nyckelord :Familjeterapeut; Erkännande; Handlingsutrymme; Dubbla professionella identiteter.;

  Sammanfattning : Syftet för uppsatsen var att undersöka och belysa sex familjeterapeuters upplevelser av möjligheter, hinder och visioner i sitt familjeterapeutiska arbete. Datainsamlingen är gjord via djupintervjuer som bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Familj under påverkan : familjebehandling med rötterna i socialt arbete och i familjeterapi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kenneth Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :family treatment; system theory; narrative; process of writing; structural therapy; creativity; familjebehandling; systemteori; strukturell terapi; kreativitet; narrativ; skrivprocess; reflektion;

  Sammanfattning : I have been working with family treatment since 1970. This essay in practical knowledge takes its examples from a family treatment commisson 1996, an Assignment from the social wellfare system. I keept a journal from these days. The examples come from those notes. LÄS MER

 3. 3. Ormen på Hälleberget eller Fjärilen på Haga? Om varför socionomen utbildar sig till familjeterapeut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Irja Eskelinen; [2012-03-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze why social workers choose to study to becomefamily therapists and how individual motives and structural motive power influencesocial workers before, during and after the education and how the education affectsthe working role and the social work. Through theoretical studies and qualitativeinterwievs with becoming and fully trained family therapists I have come to that socialworkers have individual motives i. LÄS MER

 4. 4. Familjeterapeut på BUP: Familjeterapeuters erfarenheter av organisationens påverkan på deras arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Catrine Andersson; [2012]
  Nyckelord :Autonomi; Tillit; NPM; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the family therapists experience of how contextual factors (governance, regulatory, market and knowledge production /research) influence trust and autonomy in the therapeutic relationship in child psychiatry. The study is based on qualitative interviews with 10 family therapists. LÄS MER

 5. 5. Om man vandrar i andras skor kan man förstå var de klämmer : Therapeutic Assessment with Children (TA-C) i kombination med familjeterapi -         ett alternativ till dagens barnpsykiatriska utredningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Eva Digas; [2012]
  Nyckelord :Terapeutiska utredningar; engagemang; nyfikenhet;

  Sammanfattning : Therapeutic Assessment with Children (TA-C) är en utrednings- och behandlingsmetod som på ett uttalat och strukturerat sätt tar med familjen och barnet under hela utredningen för att fånga underliggande strukturer som bidrar till beteenden. Utredning och behandling flätas in i varandra. LÄS MER