Sökning: "Familjeterapiutbildningen vad bidde det"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Familjeterapiutbildningen vad bidde det.

  1. 1. Familjeterapiutbildningen- vad bidde det? - en utvärdering av psykoterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Marcus Edstam; [2009-04-14]
    Nyckelord :utbildning; psykoterapeut; familjeterapi; utvärdering;

    Sammanfattning : Vid sekelskiftet år 2000 startade Göteborgs Universitet den första egna utbildningen i familjeterapi som ger behörighet att blir legitimerad psykoterapeut efter avlagd examen. Utbildningen är treårig. Den grupp som nu studerar nu är den tredje gruppen och började höstterminen 2006. LÄS MER