Sökning: "Family Law"

Visar resultat 1 - 5 av 714 uppsatser innehållade orden Family Law.

 1. 1. Streaming – en rättslig gråzon? - En utredning av slutanvändarens ansvar vid streaming och bevisanskaffningsmedlet informationsföreläggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Wärnerup; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; streaming; informationsföreläggande; fildelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay investigates copyright infringement caused by streaming. The research is conducted with a legal dogmatic method and a European legal method. LÄS MER

 2. 2. ”Allt handlar om en bra och säker framtid - Om ensamkommande ungdomars strävan efter att bli en del av svensk arbetsmarknad”

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Enrico Esfandiari; [2021]
  Nyckelord :unaccompanied minors; work; networking; integration; new upper secondary school law; working conditions; adult support; sense of coherence; ensamkommande ungdomar; arbete; nätverk; integration; nya gymnasielagen; arbetsvillkor; vuxenstöd; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett centralt motiv för forskning mot ensamkommande ungdomar är att återge ungdomarnas egna röster och upplevelser och arbeta utifrån deras egna perspektiv (Darvishpour, Månsson, 2019). I tidigare forskning är utgångspunkten ofta myndighets -eller det offentligas perspektiv (Månsson, 2016). LÄS MER

 3. 3. Pre-Trial Detention and Its Alternatives in Cambodia: A Critical Study of National Practice, Criminal Procedure Code, and Its Adherence to International Human Rights Standards

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vannak Sun; [2021]
  Nyckelord :Pre-trial detention; Police custody; Duration of pre-trial detention; Duration of police custody; Grounds for pre-trial detention; Grounds for police custody; Alternatives to pre-trial detention; Cambodia; Practice; International Human Rights Standards; Criminal Procedure Code of Cambodia; ICCPR; Electronic Monitoring Bracelet; Non-custodial measures; Petty offense; Misdemeanor; Felony.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The unnecessary and disproportionate use of pre-trial detention is a global issue that affects developed and developing countries alike. According to World Prison Brief, Cambodia has ranked 12th (among 217 countries) making it become a country with one of the highest percentages of pre-trial detainees: 71.8 percent to be exact. LÄS MER

 4. 4. Barnet i främsta rummet : En kvalitativ analys av tingsrättens domslut gällande vårdnadsöverflyttningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Laura Groblica; Beverly Johansson; [2021]
  Nyckelord :best interest of the child; child s will; parents rights; custody; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how the Swedish district court makes decisions concerning transfer of custody based on the best interest of the child, child’s will and parents rights of their child. The method for this study was a qualitative content analysis of 17 verdicts from the Swedish district courts when a child has been placed in a family home and the child custody case begins. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till delaktighet– viktigt på riktigt? : Professionellas beskrivningar av barns förutsättningar för delaktighet i serviceinsatser.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sanna Hallgren; [2021]
  Nyckelord :Barns delaktighet: serviceinsatser: familjestöd: gräsrotsbyråkrati: barndomssociologi;

  Sammanfattning : The child protective services in Sweden contains two central parts, child protection and family support/ services. In the proposal for a new Social Service Act the family support is expanded to easier provide support for parents and children without assessments. LÄS MER