Sökning: "Family Law"

Visar resultat 1 - 5 av 583 uppsatser innehållade orden Family Law.

 1. 1. Medmammors upplevelser av barnmorskans bemötande i mödrahälsovården

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Hulthe; Moa Carlsson; [2018-01-19]
  Nyckelord :Medmamma; lesbisk; homosexualitet; upplevelser; bemötande; mödrahälsovård; barnmorska; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Background: The law that gave same-sex couples the opportunity to start afamily through assisted reproduction, lead to an increasing number of same-sexlesbian couples to become parents, and meet midwives in maternity healthcareservices. It leads to an increased need for the midwife to have an updatedknowledge regarding lesbian family formation. LÄS MER

 2. 2. The imagination of a dictator

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Månsson; [2018]
  Nyckelord :Turkmenistan; Rukhnama; descriptive idea analyses; imagined communities; dictatorship; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis studies three ideas represented in the political work Rukhnama written by Türkmenbaşy, the former totalitarian dictator of Turkmenistan. Using the theories of Anderson in Imagined communities, with the method of descriptive idea analysis, it comes to the conclusion that the work represents a heavily authoritarian ideology with its basis in a family structure. LÄS MER

 3. 3. Germany's temporary ban on family reunification for beneficiaries of subsidiary protection - A comparative discourse analysis of (de)-legitimation strategies

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Imke Feindt; [2018]
  Nyckelord :Family reunification; subsidiary protection; human right; critical discourse analysis; de -legitimation;

  Sammanfattning : The German government’s decision in 2016 to reduce the number of incoming immigrants by suspending family reunification for beneficiaries of subsidiary protection for two years, sparked a controversial debate, with some critics arguing that family reunification represents a human right. Contributing to the very scarce literature about this development, the aim pursued in this thesis is to better understand the differing discourses and (de-)legitimation strategies regarding the suspension by comparatively analysing written statements handed in to German parliament by the government and civil society organisations in March of 2017. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER

 5. 5. Föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna-Therese Melén; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; personlig assistans; föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig assistans infördes som stödinsats för personer med funktionshinder 1994. Insatsen är av stor betydelse både för den enskilde och anhöriga. På senare tid har två rättsfall lett till att flera personer fått sin assistans indragen eller fått avslag på ansökan om personlig assistans. LÄS MER