Sökning: "Family caregiver"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Family caregiver.

 1. 1. Anhörigas upplevelser av den palliativa vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Clara Zwiefelhofer; [2024]
  Nyckelord :Communication; experiences; family caregiver; palliative care; relatives.; Anhörig; familjevårdgivare; kommunikation; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige dör 90,000 individer årligen varav cirka 80% bedöms vara i behov av palliativ vård. Patientgrupperna med störst behov av palliativ vård är bland annat cancerpatienter, demenssjuka och hjärt- och kärlsjuka personer. LÄS MER

 2. 2. “... vi som anhörigkonsulenter måste bli bättre på att formulera vad vi gör för något…” : En kvalitativ studie om anhörigkonsulenters upplevelse av arbetet med anhöriga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Mathilda Lindberg; [2024]
  Nyckelord :Caregiver consultants; relative caregiver; collaboration; collaboration processes; Anhörigkonsulenter; anhörig; samverkan; samverkansprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka anhörigkonsulenters erfarenheter av arbetet med anhörigstöd samt upplevelsen av samverkansprocesser med andra aktörer. Studien gjordes med en kvalitativ ansats där empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med anhörigkonsulenter i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Jag skriver för att minnas dig... : En tematisk analys av berättelser om anhörigskap vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Li Persdotter; [2024]
  Nyckelord :Adult child; Dementia; Experience; Informal caregiver; Narratives; Relations; Thematic analysis;

  Sammanfattning : In Sweden as well as internationally, the demographic development is moving towards an increasingly older population. At the same time the risk for dementia increases with age. This implies a future increased need for care and support for the elderly and for those diagnosed with dementia. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att vara en anhörigvårdare till en person diagnostiserad med schizofreni : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Zahraa Saad; Vanessa Kosiedowska; [2024]
  Nyckelord :Schizophrenia; Family; Family caregiver; Experience; Schizofreni; Familj; Anhörigvårdare; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en allvarlig psykossjukdom som påverkar 0,4–1 procent av befolkningen. Anhörigvårdare, som utgör nästan en femtedel av den vuxna befolkningen i Sverige, ger vård eller stöd till någon nära. LÄS MER

 5. 5. Gå var sin väg - Att leva med demenssjukdom inom familjen : Ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Olsson; Simon Kristiansen; [2023]
  Nyckelord :dementia; Alzheimer’s; relatives; nursing home; nursing home admission; institutionalization; experiences; informal caregiver; demens; Alzheimers; anhörig; partner; särskilt boende; flytt; upplevelser; erfarenheter; informell vårdare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens förekommer i många former och yttras på olika sätt i ett degenerativt förlopp. Globalt lider 55 miljoner människor av denna sjukdom. En majoritet av befolkningen blir alltmer äldre och behovet av omsorg ökar med avsaknad av tillräckligt med platser på särskilda boenden. LÄS MER