Sökning: "Family constellations"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Family constellations.

 1. 1. Grannskapsfabriken - Ett undersökande arbete om delande och kollektiva lösningar (ur ett bostads- och ett kvartersperspektiv)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Kajsa Almskoug; [2020]
  Nyckelord :Arkitektur; Kollektivboende; Livsstil; Delande; Delande-ekonomi; Hållbarhet; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The essay aims to examine alternative forms of housing, especially collective solutions and to design a cohousing project. The idea is to broaden our perception of housing and further study the possibilities of cohousing in relation to the more complex needs and different lifestyle of today. LÄS MER

 2. 2. Hur normer förmedlas i läroböcker inom samhällskunskap : En kvalitativ innehållsanalys av normkritiskt perspektiv med fokus på familjekonstellationer, funktionsförmåga, kön/genus och vit/icke vithet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Böjeryd; [2020]
  Nyckelord :Keywords; Social science; Study material analysis; Norm criticism; Family constella-tions; Disability; Gender; Non-binary gender person; Whiteness; Non-whiteness and Upper primary school; Samhällskunskap; Läromedelsanalys; Normkritik; Familjekonstellationer; Funktions-nedsättning; Genus; Könsöverskridande identitet; Vithet; Icke vithet och Grundsko-lan.;

  Sammanfattning : The study’s purpose has been to attract attention and facilitate discussion regarding norms that are present in text books in the social science for upper primary school. The theoretical premiss has been a normcritical perspective based on queer theory, social constructionism and intersectionality. LÄS MER

 3. 3. Att dekonstruera enfamiljshuset: Normbrytande hushåll i folkhemmets arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Enbom; [2020]
  Nyckelord :modul; modulhus; kataloghus; normbrytande hushåll; enfamiljshus; NässjöHus; ombyggnation; gemensamma ytor; aktivitetsrum; sovplats; kärnfamilj; stjärnfamilj; alternativ familjekonstellation; hushåll;

  Sammanfattning : Våra hem har anpassats och formats av samhälleliga förändringar, politiska reformer och utopiska ideologier. Normer, regleringar, statliga lån och bidrag har styrt familjer till att bestå av ett visst antal personer, samt att deras hem skall fungera och se ut på ett visst sätt. LÄS MER

 4. 4. Heteronormens uttryck i bilderbokens homomammor och singelpappor. : En analys av samtida svenska bilderböckers familjekonstellationer ur ett                    queerperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Linde; [2020]
  Nyckelord :Heteronormativitet; heterosexuell matris; kön; genus; bilderböcker; familjekonstellationer; queerteori.;

  Sammanfattning : By analysing family structure this study aims to examine how the heteronorm is expressed in pitcure books which have recieved state aid for distribution to Swedish preschools in 2019. Previous research within the field shows that although queer families are represented in pitcurebooks books, it is often a certain type of queer being made visible. LÄS MER

 5. 5. PARENT ENGAGEMENT IN SWEDISH PRESCHOOLS A narrative inquiry through the conceptual lens of proximal processes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Tina Elisabeth Yngvesson; [2019-12-20]
  Nyckelord :Preschool; home; parent; child; teacher; engagement;

  Sammanfattning : Aim:There is an overall heavy emphasis on establishing strong teacher-parent relationships in the Swedish National Curriculum for Preschools and parent engagement in this regard, is considered important for reasons such as promoting child well-being-, healthy development-, socialisation- and learning through play. The central target of inquiry in this study was thus to investigate children- and adults’ understanding of parent engagement in Swedish preschools through the conceptual lens of proximal processes and explore how this may or may not affect child well-being and developmentTheory:The importance of understanding children’s learning as embedded in the social, cultural and family contexts in which it occurs contributes to the overall consensus that children will, in a well-being-, development- and learning perspective, do better with parents who are actively engaged in their children’s pedagogical life. LÄS MER