Sökning: "Family firm"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Family firm.

 1. 1. Utvärdering av PV/T i Sverige : PV/T som alternativ till PV och som energiprestandaförbättrande åtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Eric Widéen; Dimitrios Tsantaridis; [2019]
  Nyckelord :energi; solenergi; solel; solvärme; solceller; solfångare; pv; pv t; energiprestanda;

  Sammanfattning : This master thesis was performed for the consulting firm WSP in collaboration with the think tank Besmå. The main aim of the thesis was to examine if photovoltaic/thermal solar systems (PV/T-systems) is suitable for single family houses in Sweden and if it can be a more viable option than photovoltaic systems based on economical and energy performance aspects. LÄS MER

 2. 2. Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag - En analys av det senaste underlättandet för generationsskiften till närstående i ljuset av den historiska utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; generationsskiften; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generationsskiften i familjeägda företag är mycket viktiga för de inblandade parterna men kan vara problematiska. För att uppnå bästa möjliga utfall vid ett generationsskifte är det viktigt att planera i god tid. Familjeföretag är ofta fåmansföretag och generationsskiften av dessa företag omfattas av 3:12-reglerna. LÄS MER

 3. 3. Internationalization of Family Firms : The effect of family-specific resourceson internationalization decisions

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Radeeka Vithanage; Solongo Oyuntugs; [2019]
  Nyckelord :family firms; family business; SMEs; internationalization; resources; family-specific resources; Resource-Based View RBV ; heterogeneity;

  Sammanfattning : Background: Sweden is known for encouraging entrepreneurship where 99.9% of the business organizations are SMEs. Including Sweden, several other countries in the world provide significant importance to family firms, as their contribution is noteworthy to the global economy. LÄS MER

 4. 4. Unleashing the Potential of Open Innovation in Family Firms : Towards the Explanation of the Ability and Willingness Dichotomy in Family Firms

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Elisa Engels; Sina Herholz; [2019]
  Nyckelord :Open Innovation; Family Firms; German Mittelstand; Ability and Willingness Paradox; Innovation Performance; Heterogeneity;

  Sammanfattning : Research on Open Innovation (OI) is flourishing and opening the innovation process is increasingly perceived as a vital source for sustained competitive advantage. Nascent research on OI in family firms left us to wonder whether the performance-enhancing effects of OI also hold true for family firms. LÄS MER

 5. 5. Profit-driven vs. purpose-driven? A study of the prevalence and implications of foundation ownership

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jan Wocalewski; Jesper Björkman; [2019]
  Nyckelord :Foundation-owned Firms; Corporate Governance; Agency Theory; Intrinsic Motives;

  Sammanfattning : Examining the Stockholm Stock Exchange between 1999-2017, we find that foundation-owned firms on average stand for about 50 percent of the total market capitalization and 15 percent of the total number of firms, illustrating the large prevalence and implications foundations have on the Swedish business society. We identify four different categories of foundations; Family, Non-Family, Employee, and Government foundations, where the first is the largest regarding both total firms and total market capitalization. LÄS MER