Sökning: "Fandom"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Fandom.

 1. 1. “It’s not a phase, Mom!!!". Om identitetsskapande inom fankultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Rebecca Ågren; Lina Holst; [2019-05-20]
  Nyckelord :Fandom; Harry Potter; Twilight; Hunger Games; identitet;

  Sammanfattning : In this essay, we examine what it means to be a fan. We look at the way different products and discourses create identity within both fan culture and fandoms. We have chosen to focus on three famous fandoms among youth culture - Harry Potter, The Hunger Games and The Twilight Saga. LÄS MER

 2. 2. BUILDING A STORY USING SOCIAL MEDIA - A CASE STUDY OF THE BAND GHOST

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pauline Ågren; [2019]
  Nyckelord :participatory fandom; star image; social media; fans; Ghost;

  Sammanfattning : This study examines how a music band can manage to build an image and story using social media platforms after the infamous break of the golden era. To put it further into perspective, the second part of the study focuses on the fans’ connection to the band and how they use social media themselves. LÄS MER

 3. 3. Finding Direction. En etnologisk studie av One Direction-fans förhandlingar av identitet, genus och sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linn Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fandom studies; fan fiction; slash fiction; One Direction; fangirl; girlhood studies; gender; sexuality; identity; pop music; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The One Direction fandom has been a source for a lot of discussion in different media, where fans, also known as Directioners, have been viewed as crazy, fanatic and also said to send deaththreats. This (n)ethnographic study investigates how these media narratives shape fans in the formings of their identities, and also how it effects them when participating in the fandom. LÄS MER

 4. 4. Med podden som kompass : En kvalitativ intervjustudie med åtta fans till Alex & Sigges podcast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Jonathan Sörensen; Rickard Bryngelsson; [2019]
  Nyckelord :Identitet; Fans; Fandom; Podcast; Självidentitet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att belysa och analysera, men även att problematisera hur podcasten kan fungera som arena för identitetsskapande och dess funktion för de unga vuxnas fansutövande. Ett viktigt initialläge är att identitetsskapandet i synnerhet är något som äger rum i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Fan Participation in the Age of Social Media – the Case of Kris Wu’s Fan Group

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Tianyi Wang; [2019]
  Nyckelord :fans; fandom; online fan groups; participatory culture; fan practices; participation; participatory intensity; power relations; decision-making; social media; Weibo.;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how fans use social media to participate in activities relatedto the idol, and what is the level of participation of different fans in the fan group. Thisthesis used qualitative research methods – online observations and semi-structured indepth interviews to collect the empirical data, through focusing on the fan group of KrisWu. LÄS MER