Sökning: "Fannie Lindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fannie Lindström.

 1. 1. Politik berör oss alltid! : En studie om hur fem samhällskunskapslärare och deras elever upplever undervisning i svensk politik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fannie Lindström; Maria Christina Eftychiou; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskapsundervisning; svensk politik; lärarens positionering; objektivitet; neutralitet; känsloarbete.;

  Sammanfattning : Svensk politik, vilket kan beskrivas som ett kontroversiellt ämne, har en naturlig del i undervisningen av samhällskunskap i den svenska skolan då elever ska tillägna sig förmågan att forma och uttrycka olika uppfattningar samt att kunna argumentera för dessa. Samhällskunskapslärare behöver således möta elevers olika åsikter och värderingar samt ta ställning till om hen vill vara förtegen eller öppen om sina egna politiska åsikter. LÄS MER

 2. 2. Det urbana albedots betydelse i ett föränderligt klimat : Geoengineering i Uppsala stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Antonia Roos; Fannie Lindström; [2021]
  Nyckelord :albedo; geoengineering; urbant klimat; urban värmeö; värmebölja;

  Sammanfattning : Antropogen inverkan på växthuseffekten är en bidragande faktor i den globala uppvärmningen, som i sin tur kommer att förstärka värmeböljor och den urbana värmeöeffekten. Kombinationen av dessa fenomen kan ha förödande konsekvenser. LÄS MER