Sökning: "Fanny Åström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Fanny Åström.

 1. 1. Kvinnor inom konst och feminism: En studie i feministisk symbolik inom nutidskonsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johanna Jensnäs; Carolina Kelly; [2019-05-29]
  Nyckelord :Feminism; Feminist art; Art history; Nina Bondeson; Fanny Åström; Anna Orange; Feministisk konst; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : In this paper we have explored the symbolic meanings of feminist art. We have done this by using a semiotic and discourse analysis of ten artworks. The artworks we have chosen to analyze all have some sort of feminist agenda. LÄS MER

 2. 2. Rabiata rabiesfeminister, orakade gaphalsar och andra aggressiva avarter : En studie av innehåll och argumentation i fyra feministiska bloggar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elin Gärdemalm; [2013]
  Nyckelord :Feminism; Feminists; Blogs; Feminist bloggers; Quantative content analysis; Qualitative text analysis; rhetoric; Feminism; Feminister; Bloggar; Feministiska bloggare; Kvantitativ innehållsanalys; Kvalitativ textanalys; Retorik;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study how feminists portray themselves and their opinions about gender issues and other political matters in popular feminist blogs. The blogs that are studied are Lady Dahmer, Fanny Åström, Hanapee and Genusfolket. LÄS MER

 3. 3. "A Queer Fish" : En Queerläsning av John Galsworthys The Forsyte Saga.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Josephine Åström; [2012]
  Nyckelord :John Galsworthy; The Forsyte Saga; Queer Theory; heteronormativity; the heterosexual matrix; Judith Butler; Fanny Ambjörnsson; Tiina Rosenberg; Queer Reading; family; marriages; divorce; Victorian; post-Victorian; John Galsworthy; Forsytesagan; Queerteori; heteronormativitet; den heterosexuella matrisen; Judith Butler; Fanny Ambjörnsson; Tiina Rosenberg; Queerläsning; familj; äktenskap; Viktoriansk tid; post-Viktoriansk tid;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the heteronormativity that is present in John Galsworthy’s The Forsyte Saga. This is achieved by performing a queer reading of the text with the help of Swedish Queer theorists Fanny Ambjörnsson and Tiina Rosenberg. I study the norm and how it is enforced by law, society and family. LÄS MER

 4. 4. Genuskonstruktion i tio texter hämtade ur två läromedel avsedda för gymnasieskolans kurs, Engelska A

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Elmrud; Anton Åström; [2007]
  Nyckelord :läroböcker; genus; heteronorm; manlighet; kvinnlig;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med studien är att undersöka en del av vad den svenska skolan legitimerar i tankar om manlighet ochkvinnlighet. I studien görs en kvalitativ textanalys av tio texter från två läroböcker avsedda för Engelska A pågymnasiet ur ett genusperspektiv. Läroböckerna är Solid Ground 1 och Short Cuts 1. LÄS MER