Sökning: "Fanny Ahlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fanny Ahlberg.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alva Ahlberg; Fanny Forssell; [2021]
  Nyckelord :Bemötande i vården; endometrios; dagliga livet; litteraturstudie; livserfarenheter; livskvalitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tio kvinnor är drabbade av endometrios. Sjukdomen genererar sänkt livskvalitet och den grundas generellt sett i smärtproblematik. Tidigare forskning tar upp ett flertal aspekter som upplevs som problem i kvinnornas liv, där bemötande i vården är ett centralt begrepp. LÄS MER

 2. 2. Ökad avbördningskapacitet hos befintliga dammar i Sverige : En fallstudie över damm i mellersta Norrland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fanny Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för klimatförändringar, och problem som kommer med dessa, har ökat de senaste årtiondena. En effekt som dessa drar med sig är att de beräknade extremflödena förväntas öka vilket påverkar säkerheten hos befintliga dammar. LÄS MER

 3. 3. Analys över variationer i vattenförbrukning och dess påverkandefaktorer : En fallstudie över områden i Borås

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Fanny Ahlberg; Anders Ivansen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The steady supply of fresh water is, and has always been, one of the most important functions in human societies. Different users have been able to take advantage of this resource in different extents and for different purposes. LÄS MER