Sökning: "Fanny Aldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Aldén.

  1. 1. UX-verktyg för prototyputveckling med AI-baserat automationsstöd för omvandling av skisser till gränssnittskomponenter

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Fanny Aldén; Emil Juopperi; [2018]
    Nyckelord :AI; UX; prototyp; prototypverktyg; automationsdesign; automationsnivå; CNN;

    Sammanfattning : Att skapa prototyper för att testa idéer är vanligt, oavsett vad det är som ska testas. Prototyper kan förekomma i oändligt olika former och vara mer eller mindre verklighetstrogna. Hur verklighetstrogen en prototyp är beror på vad som ska testas och hur mycket tid som läggs på prototypskapandet. LÄS MER