Sökning: "Fanny Amoranitis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fanny Amoranitis.

 1. 1. Upplevelser, hinder och främjande faktorer till fysisk aktivitet hos personer med utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; [2022]
  Nyckelord :exhaustion disorder; physical activity; qualitative interview study; physiotherapy; experiences; utmattningssyndrom; fysisk aktivitet; kvalitativ intervjustudie; fysioterapi; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund Det saknas riktlinjer för behandling vid utmattningssyndrom. Socialstyrelsens rekommendationer är multimodal rehabilitering där individen stöttas av flera professioner. LÄS MER

 2. 2. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER