Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Planerad fysisk aktivitet i förskolan : En studie som undersöker pedagogers upplevelser av deras arbete med planerad fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; physical activity; motorskills; health; Förskola; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna upplever deras arbete med planerade fysiska aktiviteter. Undersökningen ses utefter ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Varför har vi inte tänkt på det innan?" : En empirisk studie om elevers metakognitiva samtal vid problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Fanny Andersson; Maja Karlberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; metakognitiva färdigheter; metakognitiva samtal; metanivå; problemlösning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Kan vi lösa problemet tillsammans?" : En systematisk litteraturstudie om samlärande i relation till matematisk problemlösningsförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maja Karlberg; Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; metakognition; problemlösning; samlärande; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka elevers utveckling av matematisk problemlösningsförmåga i relation till samlärande. I studien har 13 vetenskapliga artiklar inkluderats och lästs samt analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Andersson; Elin Thall; [2018]
  Nyckelord :Informationsbehov; bröstcancer; bröstcancerbehandling; patientperspektiv.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Thall; Fanny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Informationsbehov bröstcancer bröstcancerbehandling patientperspektiv.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland medelålders kvinnor i Sverige. För att patienten ska tas sig igenom den påfrestande upplevelsen av bröstcancer och dess behandlingar är information viktigt. Syfte: Att belysa patientens upplevda behov av information i samband med bröstcancerbehandling. LÄS MER